Pályázatok
 • „GASKÓ KÁLMÁN CINCÉR-GYŰJTEMÉNYÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA I. ÜTEM” c. pályázat TARTALMI BESZÁMOLÓJA (pályázati azonosító: 3509/01162)

  A Móra Ferenc Múzeum megyei gyűjtőkörű intézményként működik, így az itt található legnagyobb vidéki bogárgyűjteményben nagyon kevés a Kárpát-medencén kívül előforduló cincérfaj. Gaskó Kálmán kollekciója pótolja ezt a hiányosságot. A nemzetközileg elismert szakember kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatai révén állandó cserét folytatott korának jelentős entomológusaival, akiktől olyan fajok példányait is sikerült megszereznie, melyeket saját maga […]

 • „A TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY KISZÁRÍTOTT, PETRI-CSÉSZÉBEN TÁROLT CINCÉREINEK ÉS LEMEZESCSÁPÚ BOGARAINAK PREPARÁLÁSA” c. pályázat SZAKMAI BESZÁMOLÓJA (pályázati azonosító: 3560/00162)

  Múzeumunk gyűjteményének részét képező felpreparált, lelőhelyezett bogáranyag darabszáma meghaladja a 200.000 példányt, így jelenleg Szegeden található az ország második legnagyobb bogárgyűjteménye. A természettudományi osztályon több évtizede folyik a Dél-Alföld természetes, természet közeli és „félkultúr” élőhelyeinek szisztematikus ökofaunisztikai felmérése, és az itt élő bogarak kutatása. A fajok eltűnése olyan mértékű, hogy a több mint négy évtized […]

 • A Móra Ferenc Múzeum kiállítótereinek fejlesztése, állományvédelmi eszközök karbantartása című pályázat

  A Nemzeti Kulturális Alap által a Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra kiírt „Móra Ferenc Múzeum kiállítótereinek fejlesztése („Lucs-terem” klimatizálása, fényvédelem), állományvédelmi eszközök karbantartása (PH15 és PH27), textilgyűjtemény és látványtár kártevő-mentesítése” című NKA 3543. altéma számú pályázathoz Az intézmény által beadott pályázat fontossági sorrendben tagolva, négy részből állt. Pályázatunk két […]

 • Szegedi vonatkozású numizmatikai emlékek alkotásainak megvásárlása

  Szegedi vonatkozású numizmatikai emlékek (többek között Csúcs Ferenc, id. Szabó Géza, Füsti Molnár Béla) alkotásainak megvásárlása című NKA 3509. altéma számú pályázathoz A pályázat kiírásának megfelelően leadott dokumentációk illetve a kért értékcsökkentés szerint a készített fényképes listával egyeztetve kifogástalan állapotban, hiánytalanul átvettem a műtárgyakat. Az éremanyagot a Móra Ferenc Múzeum Éremtárának gyarapodási naplójában 134., 135., […]

 • „Szeged rejtett kincsei” – TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0445 kódszámú pályázat megvalósítása

  A Móra Ferenc Múzeum az Európai Uniós pályázati forrásból 24.214.071 forintot nyert a „Szeged rejtett kincsei” című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0445 kódszámú pályázat megvalósítására. A támogatásból megvalósuló projekt célja a Móra-múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének fejlesztése, a jelenlegi múzeumpedagógiai kínálat szélesítése, a résztvevők körének többirányú bővítése, a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek múzeumi közreműködéssel történő támogatása. A […]

 • Múzeumok éjszakája 2014. június 21. – és szakmai beszámoló NKA pályázathoz

  A Móra Ferenc Múzeum történetének eddigi legsikeresebb múzeumok éjszakája rendezvényét rendezte meg az idén. Hagyományosan a Szeged Táncegyüttes kezdte a színpadi programot színvonalas táncelőadásokkal. A „Kleopátra ruhatára” című egyiptomi divatbemutatónk volt az első tematikus programunk, melyben a budapesti Modell Divatiskola növendékei által a Győry Hedvig egyiptológus – a kiállítás egyik kurátorának – vezetésével készített autentikus […]

 • HURO pályázat

  Pályázati kiírás Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Projekt azonosító HURO/0801/029 Projekt cím Az „Aradi Ereklyemúzeum” gyűjteményének közkinccsé tétele Projektben résztvevő partnerek Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Múzeuma (vezető partner) és Complexul Muzeal Arad (projekt partner) Projekt időtartama 2009. dec.1 – 2010. dec. 30. Projekt honlapjainak elérhetősége www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi […]

 • NKA pályázatok

  Ásványok, őskövületek, recens csigák és kagylók megvásárlása Természettudományi osztály – Kiemelt jelentőségű gerinces kadáverek preparálása Kiemelt jelentőségű gerinces kadáverek preparálása Barabás Miklós: Karácsonyi László főispán félalakos portréjának restaurálása 1848-49-es forradalom és szabadságharc és a Székelyek Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 7. Szeged fotótörténete vándorkiállítás A szegedi Vasas Szent Péter szobor Természettudományi Osztály – Kiemelt jelentőségű gerinces […]

 • TÁMOP pályázat

  Feladatlapok – PDF-formátumban Az “Ezeregy” életű ember Munkácsy Mihály – Honfoglalás Vitrinbe zárt természet Képek a foglalkozások   Nyertes TÁMOP pályázatunk bemutatása “Az ezerarcú Móra”- a szegedi Móra Ferenc Múzeum oktatási szerepének erősítése A Társadalmi Megújulás Operatív  Program “Múzeumok Mindenkinek” Program pályázatán a Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma 6, 9 M forint […]