Tananyag – élményekkel

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

„A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet eredményes, ha… élményszerű a tanítás… Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak hitelességét is.”
(Kerettanterv 2012)

Úgy gondoljuk, ha vannak is a készülő új kerettantervnek vitatott pontjai, e gondolat mögé minden, a történelmet szerető és azt fontosnak tartó ember – legyen az tanár, múzeumpedagógus vagy éppen tananyagfejlesztő szakember – egy emberként sorakozik fel.

Ahhoz, hogy a múzeumaink, kiállítóhelyeink természetes terei, a közgyűjteményi darabok pedig „élő” illusztrációi lehessenek a napi oktatásnak, a Móra Ferenc Múzeum 2012. decemberétől bemutatójelleggel, 2013 szeptemberétől pedig folyamatosan egész tanévre szóló programot indít, melyhez komplex programcsomagot állít össze. E programcsomag részei:

1. A múzeum szakemberei által az egyes tananyagokhoz válogatott, a múzeumban tartott tanórához szorosan kapcsolódó „minikiállítási anyag”, valamint aktívan használható szemléltető eszközcsomag.

2. Magas szintű szakmai pedagógus-továbbképzés, mely magába foglal egy előadást a korszak legújabb kutatási eredményeiről nagy hangsúlyt helyezve a helytörténeti vonatkozásokra, valamint ún. „anyagismereti órát” a tanórán felhasználható tárgyi anyagok megismeréséhez.

3. Folyamatos múzeumpedagógusi támogatás.

A program minden esetben a kerettantervi tananyagból indul ki, és annak a múzeumi környezetben leginkább elsajátítható elemeire fókuszál. Ehhez a pedagógusok minden év augusztusában egy éves tervet kapnak.

 • Fogas Ottó
  megyei múzeumigazgató

  Káldy Mária
  igazgató MOKK

 • Szatmári Csilla
  csoportvezető

  Csizmaziáné Lipták Mária
  megyei múzeumi koordinátor