Oktatási segédanyag
  • Pünkösd

    Hon- és népismeret tantárgyhoz Pünkösd Pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Mozgó ünnep, mely a húsvéthoz igazodik. Pünkösdi népszokások: Pünkösdi királyválasztás: a pünkösdi királyt ügyességi játékokkal, birkahajtással, lóversennyel, bothúzással, kakaslövéssel […]

  • Húsvéti ünnepkör

    Hon- és népismeret tantárgyhoz Húsvéti ünnepkör Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd című könyvében az alábbiakban ír a húsvéti ünnepkörről: Nagyhét „A természet tavaszi újjászületése az embert is analógiás jellegű megújulásra, tisztálkodásra indítja. Ezek az ősi tavaszi lusztrációs szokások az ember egészségének és jólétének biztosítására, a betegségek távoltartására, a háztájék és jószágok megoltalmazására irányulnak. A velük […]