Elérhetőség

Móra Ferenc Múzeum

Cím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

Postacím: 6701 Szeged Pf.: 474

Telefon: 62/549-040

Fax: 62/549-049

E-mail: info@mfm.u-szeged.hu

 

 

Iskolai csoportoknak bejelentkezés: Wilhelm Adél,  wilhelm.adel@gmail.com vagy 70/337-11-02

Tárlatvezetésre bejelentkezés: Molnár Nikoletta, molnarnikoletta.mfm@gmail.com vagy 06-20-317-8120

 

 

Megközelítés tömegközlekedéssel:
Szeged vasútállomásról:
– 1-es vagy 2-es villamossal a “Széchenyi tér” megállóhelyig, majd onnan gyalogosan a Vár utcán keresztül

A Mars téri autóbuszállomásról:
– 9-es vagy 19-es trolibusszal a “Múzeum” megállóhelyig

Rókusi vasútállomásról:
– 1-es villamossal a “Széchenyi tér” megállóhelyig, majd onnan gyalogosan a Vár utcán keresztül
– gyalog a “Vásárhelyi Pál út” megállóhelyig, onnan 2-es villamossal a “Széchenyi tér” megállóhelyig, majd onnan gyalogosan a Vár utcán keresztül

 

 

A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉS KIÁLLÍTÓHELYEINEK HÁZIRENDJE
1. 12 éves kor alatti gyerekek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak a Móra Ferenc Múzeumban és kiállítóhelyein.
2. Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Móra Ferenc Múzeumot és kiállítóhelyeit nem látogathatja – érvényes belépőjeggyel sem.
3. Belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem becserélni.
4. A pénztárosok pénzváltásra nem kötelezhetőek.
5. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
6. A kiállított tárgyakhoz, festményekhez hozzányúlni tilos.
7. Jegyáraink tartalmazzák a kötelező ruhatár használatának díját. A díjtalan belépésre jogosultak ruhatári jegyet vásárolhatnak, mellyel megtekinthetik az Arany látványtárunkat is.
8. Hátizsákot, kabátot, esernyőt, nagyobb méretű táskát (30 cm x 25 cm-nél nagyobb) a ruhatárban kell elhelyezni.
9. Fényképezni előre megváltott fotójeggyel lehet, vaku használata nélkül.
10. Állatot, fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyat, illetve egyéb az életre, testi épségre veszélyes eszközt a múzeumba és kiállítóhelyeire behozni tilos.
11. Közlekedési eszközt (kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka stb.) a Móra Ferenc Múzeumba és kiállítóhelyeire behozni és közlekedni vele tilos.
12. A kiállítótermekbe ételt, italt bevinni tilos.
13. A Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyeinek területére tilos a menekülési útvonalat lezáró tárgyat, eszközt behozni.
14. A Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyi egész területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
15. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
16. A Móra Ferenc Múzeumban és kiállítóhelyein elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
17. A kiállítótermeket a múzeum zárása előtt 5 perccel kérjük elhagyni.
18. Másokat megbotránkoztató magatartást tanúsító látogatók kötelezhetők a Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyeinek azonnali elhagyására.
19. A múzeumi belépőjegy megváltásával a látogatók tudomásul veszik, hogy a múzeum és kiállítóhelyeinek termeiben, rendezvényein, egész területén róluk kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a múzeum különböző felületein, kiadványaiban, sajtókommunikációjában, illetve promóciós anyagaiban felhasználhat. A látogatók ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhetnek a múzeummal, a felvétel készítőivel, illetve jogos felhasználójával szemben.
20. A kiállítótermek, folyosók kamerával és riasztóval védett területek. Az esetleges jogszabálysértések rögzítésre kerülnek.
A Móra Ferenc Múzeum vezetésének ezen intézkedései a vendégekre, látogatókra nézve kötelező érvényűek. A fentiek a házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a múzeum területről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő, vagy megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink, látogatóink segítségét.
Együttműködésüket előre is köszönjük.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Látogatónk!

A Móra Ferenc Múzeum az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

Az adatkezelő megnevezése:

Móra Ferenc Múzeum

Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@mfm.u-szeged.hu

Tel: +36 62 549 040

Weboldal

A múzeum weboldala személyes adatok vagy regisztráció megadása nélkül, bárki számára szabadon elérhető. A honlap megtekintése során rendszerünk kizárólag olyan adatokat rögzít, melyek személyes adatokat nem tartalmaznak (ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel). Emellett a múzeum oldala cookie-kat (sütiket) használ, ezek azonban bármikor törölhetőek a böngészőből és a látogató megtilthatja használatukat.

Hírlevél

A kezelt személyes adatok köre: a hírlevélre történő feliratkozás kapcsán a múzeum az adatközlő nevét és email címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatközlő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a múzeum kiállításokról, szakmai programokról, rendezvényekről rendszeresen hírt ad a hírlevélre feliratkozók számára.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Móra Ferenc Múzeum programjain való személyes és önkéntes feliratkozással, illetve egyéb, online feliratkozással indult.  Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli a múzeum. Amennyiben az érintett leiratkozási szándékát jelzi, a múzeum a leiratkozást elvégzi és a személyes adatokat törli.

Az adatkezelés módja: A hírlevél megküldése Google Gmail szolgáltatáson keresztül történik.

Az érintett jogosult:

- kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

- kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

- az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.

- Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Kapcsolatfelvétel, jogok

A Móra Ferenc Múzeum adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban kérdéseit, kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Móra Ferenc Múzeum

Postacím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

E-mail cím: info@mfm.u-szeged.hu

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: 1/391-1400; Fax: 1/391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu )

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett – fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok: A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.