A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik.

A törvény célja számbavenni és dokumentálni nemzeti értékeinket, és ebből külön adatbázist alkotni. A törvény szerint az összegyűjtött értékeket közkinccsé kell tenni, gondoskodni kell ezen értékeknek megismertetéséről. A gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kell kiterjeszteni. Az összegyűjtött nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság létrehozza a Magyar Értéktárat, melynek az elemeiből választják majd ki az ún. hungarikumokat. E mellet a törvény célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fönnmaradását és védelmét ezzel is erősítve a nemzeti tudatot.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozta értelmében Szegeden is megalakult az értéktár bizottság, melyet a Móra Ferenc Múzeum működtet. A bizottság föladata, hogy a Szeged város területén lévő nemzeti értékeket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa és nyilvántartásba vegye. A kategóriák a következők:

– agrár és élelmiszergazdaság

– egészség és életmód

– épített környezet

– ipari lés műszaki megoldások

– kulturális örökség

– sport

– természeti környezet

– turizmus és vendéglátás

Bárki kezdeményezheti nemzeti értéknek a szegedi értéktárba való fölvételét. A kezdeményezés ingyenes és Szeged város polgármesteréhez kell elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón benyújtani a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint.

Az értéktárba való fölvételről a Szegedi Értéktár Bizottság dönt. Az arra érdemeseket fölvételi javaslattal továbbküldi a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságba.

Törvényi, rendeleti háttér:

2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200030.TV

 

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/a-114-2013-iv-16-kormanyrendelet-a-magyar-nemzeti-ertekek-es-hungarikumok-gondozasarol

 

A Szegedi Települési Értéktár elemei:

http://www.szegedvaros.hu/ertektar

A Szegedi Értéktár Bizottság elérhetőségei:

e-mail cím: szegediertektar@gmail.com

telefon: 20/415-80-35