Műtárgykölcsönzés

A múzeum a gyűjteményeiben őrzött kulturális javakat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38/A. § (1-7) bekezdésében és a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján adja kölcsön. A műtárgykölcsönzés menete:

A Kölcsönvevő az igényét hivatalos levélben, elektronikus formában vagy postai küldeményként juttatja el a múzeum igazgatójának, a tényleges kölcsönvétel előtt 45 nappal. A levélnek tartalmaznia kell a kölcsönző pontos adatait, a kölcsönzés célját, időtartamát, a helyszínt és a kölcsönözni kívánt műtárgyak jegyzékét. A kölcsönzést a múzeum igazgatója írásban engedélyezi. A műtárgykölcsönzés akkor valósulhat meg, ha a szükséges dokumentumok elkészülnek és aláírásra kerülnek. A Műtárgykölcsönzési szerződés és a hozzá tartozó Állapotfelmérési jegyzőkönyv (1. sz. melléklet) és Átadás-átvételi jegyzőkönyv (2. sz. melléklet) itt letölthető. Külföldre, illetve nem muzeális intézmény számára történő kölcsönzés esetén minisztériumi hozzájárulás szükséges, amit a múzeum szerez be. Ez esetben a kérelem beérkezésének ideje 3 hónap.

A Móra Ferenc Múzeum a kölcsönzésért kölcsönzési díjat nem, csak adminisztrációs díjat (előkészítés, ügyintézés, stb.) számol fel, melynek értéke: 1-5 db műtárgy kölcsönzése esetén 25 000 Ft + ÁFA/tárgy, 6-10 db felhasználás esetén 20 000 Ft+ÁFA/tárgy, 11-20 db felhasználás esetén 15 000 Ft+ÁFA/tárgy, 21 db felett egyedi megállapodás alapján.

A műtárgykölcsönzés múzeumi ügymenetét a 29-3-2016/Ig-29 igazgatói körlevél szabályozza.

Fényképközlés