Kutatószolgálat

A Móra Ferenc Múzeum lehetőséget biztosít a műtárgygyűjteményeiben és archívumaiban való kutatásra, az intézmény Kutatási Szabályzatában foglaltak szerint.

A kutatás gyűjteményeinkben engedélyhez kötött, amelyet előzetesen írásban kell kérni az itt letölthető engedélykérő lap kitöltésével. A kutatást az érintett gyűjteményért felelős osztályvezető javaslatát figyelembe véve a múzeum igazgatója engedélyezi. A kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikusan nyújtható be a kutatószolgálatot teljesítő muzeológus közreműködésével. A Kutatási engedély a csatolt Kutatói nyilatkozattal együtt érvényes.
A kutatószolgálat érvényes engedéllyel, előzetesen egyeztetett időpontban vehető igénybe.
A kutatószolgálatot teljesítő muzeológusok elérhetősége:

Régészeti Gyűjtemény és Adattár
Dr. Horváth Andrea
62 549 040; mfm.regeszeti.osztaly@gmail.com

 

Történeti, Iparművészeti és Közigazgatástörténeti Gyűjtemény és Adattár
Dr. Tóth István PhD.
történész, osztályvezető, főmuzeológus 62 549 040/144 gtothis@t-online.hu

Irodalomtörténeti Gyűjtemény
Dr. Kovács –Krassói Anikó PhD
muzeológus, múzeumpedagógus 62 549 040/121 krassoi.aniko@gmail.com

 

Történeti Fotótár
Sólyom Péter
gyűjteménykezelő 62 549 040/136 solyom.peter@mfm.u-szeged.hu

 

Éremtár
Ujszászi Róbert
numizmatikus 62 549 040/149 ujszaszi@gmail.com

 

Képzőművészeti Gyűjtemény
Magyar András
gyűjteménykezelő 62 549 040/119 a_magyar@mfm.u-szeged.hu

Néprajzi Gyűjtemény
Kedd, szerda: 13-16 óráig
Dr. Bárkányi Ildikó PhD.
néprajzkutató, osztályvezető, főmuzeológus 62 549 040/137 barkanyi.ildiko@gmail.com

Néprajzi Adattár és Fotótár
Csütörtök: 13-16 óráig
Takács Gergely
muzeológus, 62 – 549 040/ 141, takacs.gergely88@gmail.com

Bálint Sándor hagyaték – Különgyűjtemény
Dr. Fodor Ferenc PhD.
néprajzkutató, főmuzeológus 62 549 040/147 f_fodor@mfm.u-szeged.hu

Természettudományi Gyűjtemény
Fegyvernekiné Bálint Márta
osztályvezető, muzeológus 62 549 040 

 

 

A kutatás során a kutatómunkát segítő saját tulajdonú, kis felbontású kép- és hangrögzítő eszközök (mobiltelefon, digitális fényképezőgép) használata fotójeggyel lehetséges, amelyet a kutatószolgálatot teljesítő muzeológustól lehet kérni. A kitöltött fotójegyet a látogatói pénztárban kell bemutatni és a díjat befizetni. A kutató a fotójegy és a befizetést igazoló bizonylat együttes bemutatása után válik jogosulttá a saját eszközök használatára. További felhasználásra alkalmas minőségű másolatok és felvételek készítése csak külön felhasználási szerződés megkötése esetén kérhető.

Letölthető dokumentumok:

szabalyzat kutatasi 2016

kutatási engedély

 

Műtárgykölcsönzéssel, fotófelhasználással kapcsolatos információk:

https://moramuzeum.hu/szolgaltatasok/mutargykolcsonzes-2/