A Móra Ferenc Múzeum lehetőséget biztosít a műtárgygyűjteményeiben és archívumaiban való kutatásra, az intézmény Kutatási Szabályzatában foglaltak szerint.

A kutatás gyűjteményeinkben engedélyhez kötött, amelyet előzetesen írásban kell kérni az itt letölthető engedélykérő lap kitöltésével. A kutatást az érintett gyűjteményért felelős osztályvezető javaslatát figyelembe véve a múzeum igazgatója engedélyezi. A kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikusan nyújtható be a kutatószolgálatot teljesítő muzeológus közreműködésével. A Kutatási engedély a csatolt Kutatói nyilatkozattal együtt érvényes.
A kutatószolgálat érvényes engedéllyel, előzetesen egyeztetett időpontban vehető igénybe.
A kutatószolgálatot teljesítő muzeológusok elérhetősége:

A kutatás során a kutatómunkát segítő saját tulajdonú, kis felbontású kép- és hangrögzítő eszközök (mobiltelefon, digitális fényképezőgép) használata fotójeggyel lehetséges, amelyet a kutatószolgálatot teljesítő muzeológustól lehet kérni. A kitöltött fotójegyet a látogatói pénztárban kell bemutatni és a díjat befizetni. A kutató a fotójegy és a befizetést igazoló bizonylat együttes bemutatása után válik jogosulttá a saját eszközök használatára. További felhasználásra alkalmas minőségű másolatok és felvételek készítése csak külön felhasználási szerződés megkötése esetén kérhető.

Letölthető dokumentumok:

szabalyzat kutatasi 2016

kutatási engedély

Műtárgykölcsönzéssel, fotófelhasználással kapcsolatos információk:

https://moramuzeum.hu/szolgaltatasok/mutargykolcsonzes/