Közérdekű adatok

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Intézmények pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

2023

Költségvetés és beszámoló:

2015. évi elemi költségvetés

2015. évi költségvetési szöveges indoklása

2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2015. évi költségvetési beszámoló

2016 elemi költségvetés szöveges indoklása

2016 evi elemi költségvetés

2016 évi költségvetés szöveges indoklása

2016 évi költségvetési beszamolo

2017. évi elemi költségvetés szöveges indoklása

2017. évi elemi költségvetés

2017 beszamolo

2017 beszaolo szoveges

2018 elemi költségvetés

2018.elemi költségvetés szoveges indok

2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés szöveges indokása

2019. évi elemi költségvetés

2019. éves költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetés gazdálkodás szöveges értékelése

2020. elemi költségvetés

2020. éves költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetés gazdálkodás szöveges értékelése

2020. évi költségvetés szöveges indoklása

2021. évi költségvetés szöveges indoklása

2021. évi elemi költségvetés

2021. éves költségvetési beszámoló

2021. éves költségvetés gazdálkodás szöveges értékelése

2022. elemi költségvetés

2022. költségvetés szöveges indoklása

 

Közbeszerzés:

2016.

2016 kozbesz eves stat.

2016. evi kozbesz.terv

Pompeji műtárgyszállítás:

Ajánlat bontási jegyzőkönyv

Eljárst megindító jóváhagyás

Jegyőkönyv eljárás megindításról

Közbeszerzési eljárás eredménye

Szállítmányozási szerződés

Szállítmányozási szerződés

Szerződés módosítás

Régészeti feltárás gépi és kézi földmunka:

jk.ajanlat ertekelese

jk.ajanlattevok

Közbeszerzési eljárás eredménye

szerzodes salisbury kft

2017.

2017 közbeszerzési éves statisztika

2017 Közbeszerzési terv 1 modositas

2017 Közbeszerzési terv

2017. Közlekedési infrastruktúra-beruházások esetén szükséges régészeti feltárásokhoz kapcsolódó kézi földmunka és régészeti bontómunka

Bíráló Bizottsági ülés jegyzőkönyve

Jegyzőköny eljárás megindításáről

Közbeszerzési eljárás eredménye

Vállalkozási szerződés

2018.

2018 Közbeszerzési éves statisztika

2018 Közbeszerzési terv

2019.

2019 Közbeszerzési terv

2020.

2020. évi közbeszerzés

2021.

2021. évi közbeszerzés

2022.

2022. évi közbeszerzés

2023.

2023. évi közbeszerzés

 

A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉS KIÁLLÍTÓHELYEINEK HÁZIRENDJE
1. 12 éves kor alatti gyerekek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak a Móra Ferenc Múzeumban és kiállítóhelyein.
2. Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Móra Ferenc Múzeumot és kiállítóhelyeit nem látogathatja – érvényes belépőjeggyel sem.
3. Belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem becserélni.
4. A pénztárosok pénzváltásra nem kötelezhetőek.
5. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
6. A kiállított tárgyakhoz, festményekhez hozzányúlni tilos.
7. Jegyáraink tartalmazzák a kötelező ruhatár használatának díját. A díjtalan belépésre jogosultak ruhatári jegyet vásárolhatnak, mellyel megtekinthetik az Arany látványtárunkat is.
8. Hátizsákot, kabátot, esernyőt, nagyobb méretű táskát (30 cm x 25 cm-nél nagyobb) a ruhatárban kell elhelyezni.
9. Fényképezni előre megváltott fotójeggyel lehet, vaku használata nélkül.
10. Állatot, fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyat, illetve egyéb az életre, testi épségre veszélyes eszközt a múzeumba és kiállítóhelyeire behozni tilos.
11. Közlekedési eszközt (kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka stb.) a Móra Ferenc Múzeumba és kiállítóhelyeire behozni és közlekedni vele tilos.
12. A kiállítótermekbe ételt, italt bevinni tilos.
13. A Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyeinek területére tilos a menekülési útvonalat lezáró tárgyat, eszközt behozni.
14. A Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyi egész területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
15. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
16. A Móra Ferenc Múzeumban és kiállítóhelyein elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
17. A kiállítótermeket a múzeum zárása előtt 5 perccel kérjük elhagyni.
18. Másokat megbotránkoztató magatartást tanúsító látogatók kötelezhetők a Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyeinek azonnali elhagyására.
19. A látogatók múzeumba történő belépésükkel tudomásul veszik, hogy a múzeum és kiállítóhelyeinek egész területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a múzeum különböző felületein, kiadványaiban, illetve promóciós anyagain felhasználhat. A látogatók ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhetnek a múzeummal, a felvétel készítőivel, illetve jogos felhasználójával szemben.
20. A kiállítótermek, folyosók kamerával és riasztóval védett területek. Az esetleges jogszabálysértések rögzítésre kerülnek.
A Móra Ferenc Múzeum vezetésének ezen intézkedései a vendégekre, látogatókra nézve kötelező érvényűek. A fentiek a házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a múzeum területről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő, vagy megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink, látogatóink segítségét.
Együttműködésüket előre is köszönjük.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Látogatónk!

A Móra Ferenc Múzeum az általa követett, weboldalt és hírlevelet érintő adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Móra Ferenc Múzeum

Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

 

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@mfm.u-szeged.hu

Tel: +36 62 549 040

 

Weboldal

A múzeum weboldala személyes adatok vagy regisztráció megadása nélkül, bárki számára szabadon elérhető. A honlap megtekintése során rendszerünk kizárólag olyan adatokat rögzít, melyek személyes adatokat nem tartalmaznak (ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel). Emellett a múzeum oldala cookie-kat (sütiket) használ, ezek azonban bármikor törölhetőek a böngészőből és a látogató megtilthatja használatukat.

 

 

Hírlevél

A kezelt személyes adatok köre: a hírlevélre történő feliratkozás kapcsán a múzeum az adatközlő nevét és email címét kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatközlő önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: a múzeum kiállításokról, szakmai programokról, rendezvényekről rendszeresen hírt ad a hírlevélre feliratkozók számára.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Móra Ferenc Múzeum programjain való személyes és önkéntes feliratkozással, illetve egyéb, online feliratkozással indult.  Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli a múzeum. Amennyiben az érintett leiratkozási szándékát jelzi, a múzeum a leiratkozást elvégzi és a személyes adatokat törli.

 

Az adatkezelés módja: A hírlevél megküldése Google Gmail szolgáltatáson keresztül történik.

 

Az érintett jogosult:

- kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

- kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

- az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.

- Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

 

Kapcsolatfelvétel, jogok

A Móra Ferenc Múzeum adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban kérdéseit, kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Móra Ferenc Múzeum

Postacím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

E-mail cím: info@mfm.u-szeged.hu

 

 

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: 1/391-1400; Fax: 1/391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu )

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett – fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

 

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok: A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.