Tisztelt Látogatónk!

A Móra Ferenc Múzeum az általa követett, weboldalt és hírlevelet érintő adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

Az adatkezelő megnevezése:

Móra Ferenc Múzeum

Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: info@mfm.u-szeged.hu

Tel: +36 62 549 040

Weboldal

A múzeum weboldala személyes adatok vagy regisztráció megadása nélkül, bárki számára szabadon elérhető. A honlap megtekintése során rendszerünk kizárólag olyan adatokat rögzít, melyek személyes adatokat nem tartalmaznak (ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel). Emellett a múzeum oldala cookie-kat (sütiket) használ, ezek azonban bármikor törölhetőek a böngészőből és a látogató megtilthatja használatukat.

Hírlevél

A kezelt személyes adatok köre: a hírlevélre történő feliratkozás kapcsán a múzeum az adatközlő nevét és email címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatközlő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a múzeum kiállításokról, szakmai programokról, rendezvényekről rendszeresen hírt ad a hírlevélre feliratkozók számára.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Móra Ferenc Múzeum programjain való személyes és önkéntes feliratkozással, illetve egyéb, online feliratkozással indult.  Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli a múzeum. Amennyiben az érintett leiratkozási szándékát jelzi, a múzeum a leiratkozást elvégzi és a személyes adatokat törli.

Az adatkezelés módja: A hírlevél megküldése Google Gmail szolgáltatáson keresztül történik.

Az érintett jogosult:

– kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

– kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

– az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.

– Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Kapcsolatfelvétel, jogok

A Móra Ferenc Múzeum adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban kérdéseit, kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Móra Ferenc Múzeum

Postacím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

E-mail cím: info@mfm.u-szeged.hu

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: 1/391-1400; Fax: 1/391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu )

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett – fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok: A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.