A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉS KIÁLLÍTÓHELYEINEK HÁZIRENDJE

1. 12 éves kor alatti gyerekek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak a Móra Ferenc Múzeumban és kiállítóhelyein.
2. Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Móra Ferenc Múzeumot és kiállítóhelyeit nem látogathatja – érvényes belépőjeggyel sem.
3. Belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem becserélni.
4. A pénztárosok pénzváltásra nem kötelezhetőek.
5. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
6. A kiállított tárgyakhoz, festményekhez hozzányúlni tilos.
7. Jegyáraink tartalmazzák a kötelező ruhatár használatának díját. A díjtalan belépésre jogosultak ruhatári jegyet vásárolhatnak, mellyel megtekinthetik az Arany látványtárunkat is.
8. Hátizsákot, kabátot, esernyőt, nagyobb méretű táskát (30 cm x 25 cm-nél nagyobb) a ruhatárban kell elhelyezni.
9. Fényképezni előre megváltott fotójeggyel lehet, vaku használata nélkül.
10. Állatot, fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyat, illetve egyéb az életre, testi épségre veszélyes eszközt a múzeumba és kiállítóhelyeire behozni tilos.
11. Közlekedési eszközt (kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka stb.) a Móra Ferenc Múzeumba és kiállítóhelyeire behozni és közlekedni vele tilos.
12. A kiállítótermekbe ételt, italt bevinni tilos.
13. A Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyeinek területére tilos a menekülési útvonalat lezáró tárgyat, eszközt behozni.
14. A Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyi egész területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
15. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
16. A Móra Ferenc Múzeumban és kiállítóhelyein elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
17. A kiállítótermeket a múzeum zárása előtt 5 perccel kérjük elhagyni.
18. Másokat megbotránkoztató magatartást tanúsító látogatók kötelezhetők a Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyeinek azonnali elhagyására.
19. A látogatók múzeumba történő belépésükkel tudomásul veszik, hogy a múzeum és kiállítóhelyeinek egész területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a múzeum különböző felületein, kiadványaiban, illetve promóciós anyagain felhasználhat. A látogatók ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhetnek a múzeummal, a felvétel készítőivel, illetve jogos felhasználójával szemben.
20. A kiállítótermek, folyosók kamerával és riasztóval védett területek. Az esetleges jogszabálysértések rögzítésre kerülnek.
A Móra Ferenc Múzeum vezetésének ezen intézkedései a vendégekre, látogatókra nézve kötelező érvényűek. A fentiek a házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a múzeum területről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő, vagy megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink, látogatóink segítségét.
Együttműködésüket előre is köszönjük.