Intézmények pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: