MUKUCSOM 2017

PROGRAM

2017. november 27. (hétfő)
10.00 A megjelenteket köszönti: Fogas Ottó múzeumigazgató
RÉGÉSZET
Levezető elnök: F. Lajkó Orsolya

10.10 – 10.30 Szilágyi Kata: Kőeszköz nyersanyagkutatás a Kelet-Mecsek területén
10.30 – 10.50 Haraszti László – Keresztes Noémi Ninetta – Litauszki Zoltán: A Hódmezővásárhely – Aranyági halom feltárása
10.50 – 11.10 B. Molnár Csilla: Mit is ástunk eddig? Körkép a szegedi várat érintő feltárásokról
11.10 – 11.30 Lajkó Orsolya – Löffler Zsuzsanna: Dóm téri régészeti kutatás 2.0. – Szeged 1000 éves temploma?
11.30 – 11.50 Varga Dóra: Csalánból textil? Előtanulmány csalánszövet készítéséhez, avagy rekonstrukciós kísérletek egy feledésbe merült textil alapanyag előállításával kapcsolatban
11.50 – 12.10 Datki Zsolt: Az infravörös fotográfia és annak alkalmazási lehetőségei

Hozzászólások, vita
Ebédszünet
NÉPRAJZ
Levezető elnök: Bárkányi Ildikó

13.30 – 13.50 Gál László: Dohánytermesztés a Mindszent-Algyői uradalomban
13.50 – 14.10 Nagy Gábor: Üllési “white suffolk”. Új fajta Európa juhtenyésztésében
14.10 – 14.30 Mód László: Egy szentesi feketekerámia nyomában (Dósa Sándor és Pardy István munkássága)
14.30 – 14.50 Szikszai Zsuzsanna: „Akár esik, akár fúj, az Oskovics kalap mindig új!” – Kalapos mesterek a 19-20. században Makón
14.50 – 15.10 Vukov Anikó Veronika: Márkus Imre műhelyében – Egy bőrdíszműves múltja és jelene
15.10 – 15.30 Gyöngyössy Orsolya: A “két nemes ember”. Mátyus János plébános Csépán (1792-1802)

Hozzászólások, vita

2017. november 28. (kedd)

NÉPRAJZ
Levezető elnök: Fodor Ferenc

9.00 – 9.20 Bárkányi Ildikó: Tömörkény István és a szegedi néprajzi gyűjtemény alapítása
9.20 – 9.40 Fodor Ferenc: A Horthy óra
9.40 – 10.00 Kerekes Ibolya: A tápai szatyor és a győri páros. (Hatások és kölcsönhatások két gyékényfeldolgozó háziipari központ között.)
10.00 – 10.20 Szűcs Judit: Szobafestő minták egy mai mester tulajdonában

Hozzászólások, vita
10.50 – 11.10 Glässerné Nagyillés Anikó: Jézus Szíve oltalma alatt
11.10 – 11.30 Pintér Zsófia: A Szentesi Lecsófesztivál jelképrendszere – Kommunikációs és marketingstratégiák lokális örökségre alapozva
11.30 – 11.50 Vincze Klára: Netes folklór és folklorizáció a 21. században, különös tekintettel a gyermeki szájhagyományozódásra
11.50 – 12.10 Apjok Vivien: Üdülők, hétvégi házak, otthonok. Eltérő életformák a Maros hullámterében

Hozzászólások, vita
Ebédszünet
MŰVÉSZETTÖRTÉNET, ÁLLOMÁNYVÉDELEM, NUMIZMATIKA
Levezető elnök: Medgyesi Konstantin

13.20 – 13.40 Nátyi Róbert: Klimkovics Ferenc: Salamon és Szent László kibékülése Szent István sírjánál 1083-ban című képéről
13.40 – 14.00 Hamar Edina: Műtárgymásolatok kérdésköre kiállításokhoz és gyűjteményekhez kapcsolódóan (készítés, tapasztalatok, 3D nyomtatási technika, stb.)
14.00 – 14.20 Borbíró Márta – Dobó Bernadett – Vidovics Teréz: Hajdúböszörményi bronz szitula restaurálásának problémái
14.20 – 14.40 Juhász István: A Friedrich-bútor restaurálása
14.40 – 15.00 Ujszászi Róbert: A középkori héber betűs pénzeink

Hozzászólások, vita
IRODALOMTÖRTÉNET, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK

15.10 – 15.30 Bíró-Balogh Tamás: Az újabb Radnóti-kutatások
15.30 – 15.50 Krassói Anikó: Móra szerint a múzeum
15.50 – 16.10 Hegedűs Anita: Látogatói elvárások a múzeumban – Egy látogatói felmérés eredményei
16.10 – 16.30 Ádász Mariann: Egymással – Tapasztalatok a Múzeumi Önkéntes Tárlatvezető Program tükrében
Hozzászólások, vita
2017. november 29. (szerda)

TÖRTÉNETTUDOMÁNY
Levezető elnök: Tóth István

9.00 – 9.20 Vári Noémi – Szabó Dénes Kristóf: Pusztaszeri vadászatok – Adalékok a szeri uradalom vadászéletéhez
9.20 – 9.40 Fodor Péter: A csongrádi zsidóság élete a 19-20. század fordulóján a hitközségi ülések jegyzőkönyvének tükrében
9.40 – 10.00 Tóth István: A szegedi k.u.k. 46-osok emlékművének keletkezés-megszűnés története és újraalkotása
10.00 – 10.20 Nagy Gyöngyi: Barabás István unitárius lelkész élete és egyházszolgálata
10.20 – 10.40 Zeman Ferenc: Kádár brigádja. Munkásőrök Hódmezővásárhelyen a megtorlás éveiben

Hozzászólások, vita
11.10 – 11.30 Sáfrány Tímea: „Nemcsak nem haladunk, de hátrafelé megyünk (…)”. Csongrád vármegye és az örökváltság az 1832–36-os országgyűlésen
11.30 – 11.50 Felletár Zsolt: A szegedi nagyüzemi szeszgyártás virágkora és hanyatlásának kezdete a 19. század második felében
11.50 – 12.10 Sipos József: Bethlen és Nagyatádi kézfogása 1922-ben
12.10 – 12.30 Vincze Gábor: Egy nyugalmazott csendőr főtörzsőrmester a népbíróság előtt

Hozzászólások, vita
Ebédszünet
14.00 – 14.20 Medgyesi Konstantin: “Az öregek emlékezése: az álmodás egy módja”
14.20 – 14.40 Szolnoki Zoltán: Szegedi emléktáblák ‒ tárgyiasult emlékezet
14.40 – 15.00 Tóth István ifj.: Szeged mint hátország 1915-1917 között
15.00 – 15.20 Forgó Géza: Majorkától Makóig. Dr. Nikelszky Jenő, Makó polgármestere (1922- 1939)
15.20 – 15.40 Fári Irén: Sorsok 1944 – Zsidó fotográfusok Szegeden

Hozzászólások, vita
TERMÉSZETTUDOMÁNY

16.00 – 16.20 Varga András: Hol van, hol is volt? Gondolatok Feichtinger Sándor növény gyűjteményének lelőhelyeiről.
16.20 – 16.40 Almási Éva: Egy “alvó” gyűjtemény revideálása
16.40 – 17.00 Bátyai Gitta: Preparátorok Szegeden

Hozzászólások, vita
ZÁRSZÓ
Medgyesi Konstantin, tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes

 

 

MUKUCSOM2017_Absztraktgyűjtemény