Régészeti ritkaság: germán harcos sírjára bukkantak a Móra-múzeum régészei

Igazi régészeti ritkaságra leltek a Móra Ferenc Múzeum régészei

Hódmezővásárhelytől északra: egy rendkívül nagy termetű, erős csontozatú

germán harcos sírját tárták fel a szakemberek. A sírban több egyedi, értékes

leletet is találtak: ezüst érmét, vaslándzsát és a harcos vaspajzsának

maradványait.

A nagy jelentőségű sírról a helyszínen, a 47-es elkerülő út régészeti

feltárásának területén tartanak sajtóeseményt március 24-én, pénteken 13

órakor.

Egy nagy termetű, erős csontozatú germán harcos sírjára bukkantak a Móra Ferenc

Múzeum régészei a 47-es elkerülő út régészeti feltárása során. A lelet több okból is

különleges. Egyrészt egy 2-4. századi szarmata-kori településhez tartozó temetőben

találtak a germán sírjára, akit szarmata temetkezési rítussal temettek el. Másrészt –

noha a sírt korabeli rablók megbolygatták – több értékes, különleges tárgy is

előkerült: egy ezüstből készül érme, ezüst övcsat, szíjvég, szíjelosztó karika. A sír

fontosságát növeli az eredeti helyzetben megmaradt, közel 40 centiméter hosszú

vaslándzsa, és a harcos pajzsának vasból készült maradványa is.

A Móra Ferenc Múzeum régészei szeptember óta folytatnak régészeti feltárást a 47-

es és a 45-ös főút csomópontjánál, a tervezett elkerülő út nyomvonalán. A nagy

kiterjedésű lelőhelyen szarmata településhez tartozó telepjelenségek és három

temető kisebb-nagyobb részlete került elő – ezek egyike rejtette a germán harcos

sírját.