„A TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY KISZÁRÍTOTT, PETRI-CSÉSZÉBEN TÁROLT CINCÉREINEK ÉS LEMEZESCSÁPÚ BOGARAINAK PREPARÁLÁSA” c. pályázat SZAKMAI BESZÁMOLÓJA (pályázati azonosító: 3560/00162)

Múzeumunk gyűjteményének részét képező felpreparált, lelőhelyezett bogáranyag darabszáma meghaladja a 200.000 példányt, így jelenleg Szegeden található az ország második legnagyobb bogárgyűjteménye.
A természettudományi osztályon több évtizede folyik a Dél-Alföld természetes, természet közeli és „félkultúr” élőhelyeinek szisztematikus ökofaunisztikai felmérése, és az itt élő bogarak kutatása. A fajok eltűnése olyan mértékű, hogy a több mint négy évtized alatt összegyűlt példányokat még egyszer begyűjteni nem lesz lehetőség. Amennyiben a korábbi adatok végérvényesen megsemmisülnek, az itteni bogárvilágról elenyészően kevés információnk marad. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a cincérfauna szempontjából hazánk közel fele még mindig „ismeretlen területnek” számít. Sajnos az elmúlt időszakban a preparálás mértéke nagymértékben elmaradt a gyűjtéshez képest ezért százezres nagyságrendben vannak beszárított preparálatlan egyedeink. Ennek az óriási felhalmozott anyagnak a preparálásában nyújtott elévülhetetlen segítséget a megítélt pályázati összeg.
Múzeumunkban jelenleg nincs alkalmazásban rovar preparátor, ezért kellett ezt a munkát külsős szakemberre bízni.
A preparálás során kiderült, hogy a hosszú ideig tartó tárolás miatt néhány bogár puhítása szinte lehetetlené vált, továbbá több példány a szállítás közben és az áztatás során teljesen szétesett. Ezeket a preparátor a lehető legszakszerűbb módon ragasztócédulára helyezte fel, így adataik szerencsésen megmaradtak. A felállítandó gyűjteménybe ezek az egyedek nem kerülnek be, a bizonyító példányokat különálló anyagrészként fogjuk kezelni.
A felpreparált bogarakat szabványos rovardobozokba helyeztük el, amiket fénytől védve rovarszekrényben tárolunk.
Az 500.000 Ft-os támogatásával 5.500 bogarat sikerült felpreparáltatnunk (amibe a szétesett példányok nem számítanak bele).
A Móra Ferenc Múzeum bogárgyűjteménye időközben a szaktársa miniszterének engedélyével 15 évre a a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárának lett feldolgozásra kölcsönadva.
A pályázati forrásból elkészített egyedek is itt lettek elhelyezve. A bogarakból, tekintettel az anyag fokozott sérülékenységére, állagvédelmi szempontból nem terveznek a bemutató készíteni, ám a szóban forgó bogárgyűjtemény szakszerű elhelyezésére kialakított raktárában igyekeznek minél nagyobb nyilvánosságot biztosítani.
A gyűjteményében található cincér- és lemezescsápú-anyag egyes részeinek publikálása megtörtént, de az egész fajlista ismertetése eddig még várat magára. Közzététele mindenképp hiánypótló írás lesz, amit 2019. év végére vállaltak.
Az elvégzett állagvédelmi munka leírása és a felpreparált bogarak fotói alább láthatóak, ezek az anyagok a szakmai beszámoló benyújtásától számított egy évig mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek.

NKA_logo_2012-01

IMG_4924-b másolata

IMG_4924-b

IMG_4926-b másolata

IMG_4926-b

IMG_4928-b másolata

IMG_4928-b

IMG_4930-b másolata

IMG_4930-b

IMG_4932-b másolata

IMG_4932-b

IMG_4933-b másolata

IMG_4933-b

IMG_4936-b másolata

IMG_4936-b

IMG_4937-b másolata

IMG_4937-b

IMG_4940-b másolata

IMG_4940-b

IMG_4941-b másolata

IMG_4941-b

IMG_4943-b

IMG_4945-b

IMG_4948-b

IMG_4952-b

IMG_4955-b