Bede Ádám

Bede Ádám
régész

(Szentes, 1980. szeptember 15.)

 

Szülei: Bede András teherautósofőr, Manhalter Ágnes köztisztviselő.

 

Végzettség: régész, magyar szakos középiskolai tanár.

 

Középfokú tanulmányok:

Horváth Mihály Gimnázium, Szentes, 1999.

 

Felsőfokú tanulmányok:

SzTE BTK nappali tagozat, magyar szak 2000–2006.

SzTE BTK nappali tagozat, régészet szak 2001–2006.

SzTE TTIK, Földtudományok Doktori Iskola, 2008–2011. (abszolutórium 2011., doktori szigorlat 2013.).

 

Idegennyelv-ismeret: angol (középfok), német (alapfok).

 

Munkahelyek:

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas, kutató 2007–2010.

Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma, Szeged, régésztechnikus 2010–2011., megbízott régész 2011., régész 2012-től.

Szakmai tevékenység: az Alföld táj- és településtörténete (Csongrád megye régészeti topográfiája)

Csongrád megyei helynévvizsgálatok szarmata telep és temető feltárása (Szentes, 2006.)

Közép-Tiszántúl (Csongrád és Békés megyék) halmainak kataszterezése (2007–2011.) és feldolgozása

M43 autópálya ásatás-előkészítése és terepi ellenőrzése (2010–2012.)

Kora avar temető feltárása (Mindszent, 2013.); régészeti megfigyelések; leletmentések; stb.

Egyesületi tagság:

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Táj és Ember Népfőiskola

Csermely Környezetvédelmi Egyesület

 

Szakmai írások és előadások

Önálló kiadvány:
Bede Ádám: Szentes halmai. — Mounds of Szentes.

Szentesi Műhely Füzetek 10. Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára, Szentes 2008. 110 p. + 16 p. képmelléklet + 1 térképmelléklet; internetes elérhetősége: http://mek.oszk.hu/07900/07926/

 

Tanulmány:
Bede Ádám: Partimadár-fajok 1995-ben a szentesi Téglagyári-tavakon. In: Himantopus. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 15. számú Helyi Csoportjának kiadványa. 1996. január–december. Szerk.: Lovászi Péter. Szeged 1997. 7–10.

Bede Ádám – Szarka József: Egy középkori határjárás nyomában. A Fábiánsebestyénhez tartozó Rekettyés rét 1523-as határjárása. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2002. Szerk.: Erdélyi Péter – Szűcs Judit. Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged 2003. 51–72.

Bede Ádám: Nagymágocs és Árpádhalom halmai (1–2. rész). Nagymágocsi Hírmondó. A nagyközség önkormányzatának tájékoztató kiadványa 20/8, 20/10 (2008): 10–11., 10.

Bede Ádám: A Csongrád megyei helynévgyűjtések eddigi eredményei. — Achievements of place-name collections in Csongrád county. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest 2008. 74–85., 653.

Bede Ádám: Újra a tanyanevekről. (Derekegyház helynevei kapcsán). — Farmstead names revisited: with reference to the place names of the settlement of Derekegyház, Csongrád county. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest 2008. 86–93., 653.

Bede Ádám: Halmok Nagymágocs és Árpádhalom határában. In: Írások Nagymágocs múltjáról. Szerk.: Mód László – Tóthné Rostás Ágnes. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata, Nagymágocs 2009. 19–43.

Nagy Géza Balázs – Bede Ádám: Újabb adatok Csongrád középkori történetéhez és helyrajzához. In: Tanulmányok a csongrádi Feketevárról. Szerk.: Sebestyén István. Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád 2009. 51–79.

Bede Ádám: Beszámoló a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Csongrád megyei halmainak 2007. évi felméréséről. — Account of mound survey in 2007 in the parts of Csongrád county belonging to the Körös-Maros National Park Directorate. In: Crisicum 5. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa. Szerk.: Kalivoda Béla. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas 2009. 7–27.

Bede Ádám: Csalog József alföldi halomkutatásai. — József Csalog’s investigations of the mounds in the Great Hungarian Plain. In: Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szerk.: Bende Lívia – Lőrinczy Gábor. Móra Ferenc Múzeum, Szentes 2009. 149–155.

Bede Ádám: Vázlat három mindszenti halomról. In: „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt.”. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből. 2003–2009. Szerk.: Molnár Csaba – Molnár Zsolt – Varga Anna. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót 2010. 255–258.

Bede Ádám: Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről. — Account of mound survey in East Csanád (Békés County, Hungary). In: Crisicum 6. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa. Szerk.: Kalivoda Béla. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas 2010. 7–31.

Bede Ádám: Beszámoló a Békési-hát halmainak felméréséről. — Report of mound survey in the Central Békés region (Békés County, Hungary). In: Crisicum 7. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa. Szerk.: Kalivoda Béla. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas 2011. 7–33.

Bede Ádám: Report on the survey of the mounds of the Kis-Sárrét in Békés County. — Beszámoló a Békés megyei Kis-Sárrét halmainak felméréséről. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2010. — Archaeological Investigations in Hungary 2010. Szerk.: Kisfaludi Júlia. Kulturális örökségvédelmi Hivatal – Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2012. 55–73.

Bede Ádám – Csathó András István – Csathó András János 2012: Előzetes beszámoló a Csanádi-hát halmainak aktuális botanikai felméréséről. Kitaibelia 17: 80.

Csathó, András István – Bede, Ádám: Preliminary report about the botanical survey of the kurgans in the Csanádi-hát region (Hungary). In: 21st Workshop of European Vegetation Survey. Book of Abstracts. Ed.: Willner, Wolfgang. University of Vienna, Vienna 2012. 82.

 

Szerkesztés:
Másnap. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 1999-ben érettségizett diákköltőinek antológiája. Szerk.: Bárány Ferenc – Bede Ádám. Kiadó nélkül, Szentes 1999. 48 p.

 

Előadás:
Templomok és halmok. Egy középkori határjáró oklevél nyomában (Szarka Józseffel). Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2002. Szeged, 2002. november 25–27.

Szentes környéki halmok képekben. A szentesi Koszta József Múzeum szervezésében. Fábiánsebestyén, 2003. szeptember 26.

Szentes környékének halmai a néphagyományban. Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája. Topolya, 2006. szeptember 9.

Halmok Nagymágocs környékén. 29. Csongrád Megyei Levéltári Napok. Nagymágocs, 2006. szeptember 25.

Szentes környékének halmai. A Tudás Tíz Napja 2006. Szentes, 2006. november 20.

18–19. századi kút Szentes belvárosában. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2006. Szeged, 2006. november 27–28.

Előzetes beszámoló a Szentes-Schweidel József utca–Szegvári úti régészeti leletmentő feltárásról (Szabó János Józseffel).

Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2006. Szeged, 2006. november 27–28.

Szent helye a határnak: a Ludas-halom. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2006. Szeged, 2006. november 27–28.

Vázlat három mindszenti halomról. Magyarország Élőhely-Térképezésének Adatbázisa (MÉTA) VIII. túrája. Mindszent, 2007. április 25.

A Csongrád megyei helynévgyűjtések eddigi eredményei. VI. Magyar Névtudományi Konferencia. Balatonszárszó, 2007. június 22–24.

Újra a tanyanevekről – Derekegyház helynevei kapcsán. VI. Magyar Névtudományi Konferencia. Balatonszárszó, 2007. június 22–24.

Derekegyház helyneveinek történeti rétegei. 30. Csongrád Megyei Levéltári Napok. Derekegyház, 2007. október 12.

Északkelet-Csongrád megye halomnevei. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének 2. Helynévtörténeti szemináriuma. Noszvaj-Síkfőkút, 2007. október 13.

Dombok, halmok, kurgánok Szegvár környékén. (Mit rejtenek a szegvári halmok, dombok?). Múzeumok Őszi Fesztiválja. Szegvár, 2007. november 27.

Az alföldi halmok megőrzésének problémái (Északkelet-Csongrád megyei példákon keresztül). Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2007. Szeged, 2007. december 3–5.

Derekegyház 18–20. századi tájtörténete és településszerkezete. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2007. Szeged, 2007. december 3–5.

Nagymágocs, Árpádhalom és Derekegyház halmai. A Petőfi Sándor Művelődési Központ szervezésében. Nagymágocs, 2007. december 18.

Alföldi halmok – pusztuló értékek. A Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének szervezésében. Szeged, 2008. április 17.

Derekegyház helyneveinek településtörténeti rétegződése. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének 3. Helynévtörténeti szemináriuma. Noszvaj-Síkfőkút, 2008. május 30.

Alföldi halmaink pusztuló értékei. Az Aranykopjások szervezésében. Lengyeltóti-Kistatárvár, 2008. június 21.

Az Alföld piramisai. A Szántó Kovács János Múzeum szervezésében. Orosháza, 2008. július 18.

Mindszent és környéke halmai. A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében. Mindszent, 2008. július 19.

Szegvár határának halmai. A Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének szervezésében. Szeged, 2008. október 15.

Halmok a szegvári határban. A Szegvári Falumúzeum szervezésében. Szegvár, 2009. április 18.

Régészeti lelőhelyek halomnevekben a Tiszántúl középső részén. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének 4. Helynévtörténeti szemináriuma. Vasvár, 2009. június 2–5.

Péter-Pál-napi búcsú a Ludas-halmon. A Szent Anna-plébánia szervezésében. Szentes, 2009. június 23.

Szentes és környéke halmai a tájban. Előadás és szakmai túravezetés. A Táj és Ember Népfőiskola szervezésében. Szentes, 2009. június 26–28.

A vaskúti Török-dombok a táj és az ember kapcsolatának tükrében. Magyarország Élőhely-Térképezésének Adatbázisa (MÉTA) XIII. túrája. Vaskút, 2009. október 6.

Az alföldi halmok rejtelmei. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Makói Csoportja szervezésében. Makó, 2009. október 17.

A Károlyi család levéltárának Csongrád megyei vonatkozású térképei – régészeti szempontból. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2009. Szeged, 2009. november 30. – december 4.

Trianon és a helynevek. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének 5. Helynévtörténeti szemináriuma. Noszvaj-Síkfőkút, 2010. május 27–30.

Ötezer év tanúi: Orosháza és környéke halmai. A Magyarok Szövetsége Békés megyei csoportja és a Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány szervezésében. Orosháza, 2010. július 10.

Halomkataszterezési munkálatok a Tiszántúl középső részén. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2010. Szeged, 2010. november 29. – december 2.

Az alföldi halmok szakralitása. A MAG Egyesület szervezésében. Szeged, 2010. december 15.

A Kurca és környezete régi kéziratos térképeinken (Nagy Géza Balázzsal). Szentes város „főutcája”, a Kurca. A belvízvédekezés története, jelenlegi és jövőbeni feladatok. Szentes, 2011. június 2.

Az alföldi halmok mint a tájtörténeti változások indikátorai. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2011. Szeged, 2011. december 12–14.

Pesty Frigyes Csongrád megyei helynévgyűjtésének régészeti vonatkozásai (Szarka Józseffel). Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2011. Szeged, 2011. december 12–14.

Adatok az Alföld középső részének késő vaskori településtörténetéhez. A Múzeumi kutatások Csongrád megyében tavaszi felolvasó ülése. Szeged, 2012. május 29.

Halmok az Alföld szívében és Szegvár környékén. A szegvári Művelődési Ház szervezésében. Szegvár, 2012. október 25.

Szentes halmai. A Magyarok Szövetsége szentesi szervezete szervezésében. Szentes, 2012. október 29.

Halmok Nagyszénás környékén. A Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. Nagyszénás, 2012. november 9.

Szentesi halmok. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Szentesi Helyi Szervezete szervezésében. Szentes, 2012. november 29.

Geomorfológiai összefüggések az alföldi halmok elhelyezkedése és a vízrajzi viszonyok között. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2012. Szeged, 2012. december 10–12.

Napsugárdíszes és kazettás deszkaoromzatok Földeákon. Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2012. Szeged, 2012. december 10–12.

Report about the actual survey of the kurgans in the Körös-Maros region. Természetvédelmi biológiai kutatások a Dél-Tiszántúlon – magyar–román természetvédelmi konferencia. Szarvas, 2013. február 19–20.

Makó és környéke halmai. Múzeumi tudományos kutatások. Makó, 2013. május 14.

 

Poszter:
Bede Ádám: Csalog József alföldi halomkutatásai. A Koszta József Múzeum Csalog József Emlékkonferenciája. Szentes, 2008. október 8–10.

Bede Ádám – Csathó András István – Csathó András János: Előzetes beszámoló a Csanádi-hát halmainak aktuális botanikai felméréséről. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. Gödöllő, 2012. február 24–26.

Csathó, András István – Bede, Ádám: Preliminary report about the botanical survey of the kurgans in the Csanádi-hát region (Hungary). 21st Workshop of European Vegetation Survey, Bécs (Ausztria), 2012. május 24–27.