Hétköznapok rítusai Szegeden (EFOP-3.3.2-16-2016-00283)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati felhívásán a Móra Ferenc Múzeum támogatásban részesült.

A pályázat megvalósítási időtartama: 2018. március 1 – 2020. február 29. összesen: 24 hónap

A pályázati program megvalósításában 1 óvoda, 4 általános iskola és 1 középiskola az együttműködő partnerünk.

A pályázati támogatás összege: 8 513 659 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt célja

A projekt kiemelt célja, hogy bővítse és erősítse a kapcsolatokat a nevelési-oktatási intézményekkel, az egyes intézmények pedagógiai programjainak figyelembe vételével kölcsönösen előnyös feltételeket teremtsen a szervezett látogatásokhoz, valamint hogy növelje és biztosítsa a múzeum számára a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevők létszámát.

Célunk az intézmény jellegéből fakadóan a hagyományápolás mellett, a tehetséggondozás a múzeumi lehetőségek teljes kihasználásával, közoktatás és köznevelés színterének kibővítése, az iskolán kívül megszerezhető háttértudás bázisának növelése és kiszélesítése. További célunk a tehetségek kiemelése és tovább fejlesztése, a tudás iránti motiváció erősítése.

 

A projekt során megvalósítani kívánt foglalkozások

 

Iskoláig segítő mesék – személyiségfejlesztő meseterápiás foglalkozások nagycsoportosoknak

A meseterápiás havi foglalkozások célja az iskolaérettség érzelmi feltételeinek kialakítása, ill. megtámogatása. A foglalkozásokon egy-egy olyan mese kerül középpontba, amelyek segítséget nyújthatnak a gyermekeknek életkori sajátosságaik, nehézségeik rendezésében. A fantázia szabad szárnyalása, a teremtő képzelet és a belső képek segítségével a gyerekek gondolatban kipróbálhatják a meséken keresztül átadott életvezetési mintákat, hogy a gondolatot cselekvéssé alakítva képesek legyenek megváltoztatni rosszul működő dolgokat, így alkotva meg egy olyan kívánatos élethelyzet, amely felülírja az addigit.

 

„Egyszer volt az ember…”

A kulturális óra keretében a gyerekek megismerkedhetnek a régészek munkájával. Megtudjuk, hogy mit is rejthet a föld, s a megtalált leletek útját az ásatástól egészen a kiállításig. Egy képzeletbeli időutazással megismerjük hogyan termelték ki és használták fel az agyagot, milyen elengedhetetlen feltételek voltak szükségesek a szemet gyönyörködtető edények elkészítéséhez. Milyen eljárással lehetett a sárga agyagból fekete, szürke színű fémedény utánzatokat készíteni? Mit jelenthettek a díszítő motívumok? Régészeti tárgyakon keresztül a kerámiakészítés művészetének varázslatos világába cseppenünk. A foglalkozás kézműves részében agyagtárgyakat készítünk.

 

„Vízben, földön, levegőben…”

Természet- és környezetismereti havi szakkör foglalkozások óvodások részére. A foglalkozások a Móra Ferenc Múzeum állandó természettudományi kiállításához, valamint a természettudományi látványtárhoz kapcsolódnak. A foglalkozások során a gyerekek játékos, interaktív formában ismerkedhetnek meg az őket körülvevő élő környezettel. Az alkalmazott játékok, feladatok, elősegítik a gyerekek nagymozgásos, finommotorikai fejlődését valamint a koncentráció képesség fenntartását.

 

Iskoláig segítő mesék – személyiségfejlesztő meseterápiás foglalkozások nagycsoportosoknak

A meseterápiás heti foglalkozások célja az iskolaérettség érzelmi feltételeinek kialakítása, ill. megtámogatása. A foglalkozásokon egy-egy olyan mese kerül középpontba, amelyek segítséget nyújthatnak a gyermekeknek életkori sajátosságaik, nehézségeik rendezésében. A fantázia szabad szárnyalása, a teremtő képzelet és a belső képek segítségével a gyerekek gondolatban kipróbálhatják a meséken keresztül átadott életvezetési mintákat, hogy a gondolatot cselekvéssé alakítva képesek legyenek megváltoztatni rosszul működő dolgokat, így alkotva meg egy olyan kívánatos élethelyzet, amely felülírja az addigit.

 

Ünnepek Szegeden – témanap

Adventi készülődés

Adventi hagyományokról szóló előadáson vehettek részt a gyerekek, s az ezt követő kézműves foglalkozáson mindenki elkészíthette saját gyertyáját, mézeskalácsát vagy természetbarát karácsonyfáját. Az előadáson megismerkedhettek a tanulók a mézeskalács készítés történeti hátterével; hogy miért, mikor és kik készítették az első mézeskalácsokat; megtudhatták kik a mézeskalácsosok, mint népi mesterek; mi a gyertya jelentősége a paraszti kultúrában; hogy mely ünnepeinken van jelen; továbbá kik készítették és milyen alapanyagból

Farsang

A foglalkozásokon megvalósulnak: a farsangi pogány hagyományai. Farsangi ételek és szokások. A farsangi szokások tájegységi változatossága. A felvonulás zsánerfigurái. Mohácsi busójárás. Az álarcok elkészítése és vidám felvonulás az elkészült álarcokban.

Húsvét

A népi hagyomány szerint Farsangfarkától Húsvétvasárnapig böjti játékokat, kiszehajtást, zöldág-hordást játszottak, Húsvéthétfőtől Fehérvasárnapig pedig locsolkodtak és komáztak. A hímes tojást méhviaszírással illetve levélrátéttel díszíthették Húsvétra készülve vagy a barátság megpecsételéseként a komázáshoz.

 

Szeged városi történelem verseny

A több éves múltra visszatekintő szegedi városi történelem verseny több szegedi általános iskolát érint, amelynek központi iskolája a Zrínyi Ilona Általános Iskola. A történelem verseny több fordulón keresztül történik, amelynek során 4-6 fős csapatok mérik össze tudásukat. A fordulók feladatai és résztémai sokrétűek, s így több kompetenciát mérnek. A feladatokkal elsődleges célunk az adott téma vagy korszak által Szeged, s tágabb értelemben Csongrád megye szellemi kulturális örökségének, épített emlékeinek megismertetése a diákokkal. A verseny egyrészt támaszkodik a történelem tanításban lefektetett és megkövetelt tantervi követelményeknek, másrészt a témához kapcsolódó közkönyvtárakban is fellelhető szakirodalmi (elsősorban tudományos ismeretterjesztő szakirodalom) ismeretek elsajátítására.

 

Kalandozások a Móra-múzeumban

A foglalkozássorozat célja megismertetni a Móra Ferenc Múzeum aktuális állandó és időszaki kiállításait, ezáltal elérni azt, hogy múzeumlátogató felnőttekké váljanak. A foglalkozássorozat révén a diákok betekinthetnek a szellemi alkotómunka és kiállítás-szervezés kulisszatitkaiba.

 

Őseink nyomában

A tehetségfejlesztő és felzárkóztató foglalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek a 19. századi Szeged népi életébe. Fő hangsúlyt kapnak azok a mesterségek, amik Szegedet híressé tették, így a szegedi papucs, paprika, kékfestő, gyékényfonás és gyékényszövés.  Megnézzük azt is, milyen életmódot folytattak a város egyes részeiben. A program során nagy hangsúlyt kapnak a drámapedagógiai módszerek. Emellett kipróbáljuk az egyes mesterségeket is.

 

Tárgyaink tükrében

A műhely- és klubfoglalkozás célja, hogy a régészei lelettípusok anyagainak ismertetése mentél bemutassuk hogyan is változtak korról-korra az emberek eszközei, használati tárgyai. Ahogyan a régészeti kultúrák meghatározásában elengedhetetlen a tárgyak formájának és díszítésének vizsgálata, amely egyben leképeződése is az adott közösségnek, úgy szeretnénk közvetve párhuzamba állítani a ma emberétnek tárgyait is. A foglalkozás sorozat egy-egy alkalmával egy-egy nyersanyag (kő, agyag, fémek) által megismerkednek a diákok a kialakítás technológiájával, annak módszereivel, eszközeivel.

 

A fény játéka

A művészeti csoportfoglalkozás célja, hogy a fotográfia múltját és jelenét megismertesse a diákokkal, egészen a kezdetektől, napjainkig. A fotográfia vizuális és gyakorlati úton történő bemutatása és elsajátítása. A múzeum szakköri órái alapvetően a középfokú oktatás évfolyamai számára készülnek. Minden olyan középiskolai érdeklődőt várunk, ahol fejleszteni szeretnék a diákok művészeti nevelését, látásmódját és a kreativitását. Az órák zöme a múzeum foglalkoztató termében, valamint egy sötétkamraként kialakított helységben zajlana, elsősorban az interaktivitás, a személyes megtapasztalás, az élmény- és gyakorlatközpontú, proaktív oktatás kívánalmainak eleget téve.

 

Tömörkény öröksége a Móra-múzeumban

A foglalkozássorozat célja megismertetni a Tömörkény-gimnázium tanulóival névadójuk munkásságát és szellemi örökségét. Megismerhetik a Tömörkény által létrehozott néprajzi gyűjteményt, valamint közvetlen utódjának, Móra Ferencnek életútját. A két rendkívül innovatív múzeumigazgató szellemi örökségének köszönhetően az aktuális állandó és időszaki kiállítások interaktívak, modernek. A diákok a foglalkozássorozat révén nem csupán a kiállításokat ismerhetik meg, hanem azok szervezési hátterét, létrejöttének, koncepciójának támpontjait. A foglalkozássorozat révén a diákok betekinthetnek a szellemi alkotómunka és kiállítás-szervezés kulisszatitkaiba.

 

Értő olvasást, olvasóvá nevelést segítő meseterápiás foglalkozások 1. osztályos gyermekeknek – havi szakkör

Általános tapasztalat, hogy a mai gyermekek nehezen tudnak belső képeket készíteni: a TV, a számítógép, az internetes játékok kész képeikkel lustává teszik a gyermeki elmét, szélsőséges esetben teljesen blokkolják a képzeletet és a fantáziát. Belső képek nélkül pedig nem lehet olvasni, hiszen ha az olvasott szöveg nem jelenik meg képként a tudatban, nem lesz értelmezhető az agy számára a szövegbe kódolt üzenet. A belső képek készítésében, s így majd az olvasás képességének kialakulásában az élőbeszédnek, valamint a mesehallgatást kísérő állapotnak, a történethallgatási transznak nagy szerepet tulajdoníthatunk. Így segítheti a meseterápia az értő olvasás kialakulását, a gyermekek olvasóvá nevelését.

 

A régészek útja

A kulturális óra keretében a gyerekek megismerkedhetnek a régészek munkájával. Megtudjuk, hogy mit is rejthet a föld, végigkísérhetjük a megtalált leletek útját az ásatástól egészen a kiállításig. Egy képzeletbeli időutazással megismerjük, hogyan termelték ki és használták fel az agyagot, milyen elengedhetetlen feltételek voltak szükségesek a szemet gyönyörködtető edények elkészítéséhez. Milyen eljárással lehetett a sárga agyagból fekete, szürke színű fémedény utánzatokat készíteni? Mit jelenthettek a díszítő motívumok? Régészeti tárgyakon keresztül a kerámiakészítés művészetének varázslatos világába cseppenünk. A foglalkozás kézműves részében agyagtárgyakat készítünk.

 

 

 

IMG_20181024_090711

 

3.o_termtud2

 

Weöres S. Ált Isk III.5

 

MÁV OVI Bölcs Bagoly III.1

 

DSCF4714

 

DSC03301

 

DSC03295

 

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA