“… járni csak együtt tudnak” – Régészeti és néprajzi konferencia

A Móra Ferenc Múzeum tisztelettel meghívja Önt a
“… járni csak együtt tudnak” – Régészet és néprajz összefüggései
című konferenciára.

A konferencia helye: Móra Ferenc Múzeum (Szeged, Roosevelt tér 1-3.)
A konferencia ideje: 2021. november 26-27.

REGISZTRÁCIÓ
A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az alábbi regisztrációs lap kitöltésével és visszaküldésével lehet:
REGISZTRÁCIÓS LAP
A kitöltött lapot a következő címre kérjük visszaküldeni: jarnicsakegyutttudnak@gmail.com

A regisztrációs lap visszaküldési határideje: 2021. november 19.
A konferencián való részvétel díja: 500 ft/fő/nap. A részvételi díj befizetésére a helyszínen (Móra Ferenc Múzeum) lesz lehetőség.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

1. NAP – HELYSZÍN: MÓRA FERENC MÚZEUM
9.20-9.50 Regisztráció
9.50-10.00 Nyitóbeszéd – Fogas Ottó múzeumigazgató

1. szekció: Határvonalak – Elnök: Fogas Ottó
10.00-10.20 Berta Adrián – Csikiné Kolláth Ágnes – Kovács Bianka Gina: Hódmezővásárhely régészeti topográfiai munkálatainak előzetes eredményei, különös tekintettel a késő középkori és kora újkori lelőhelyekre
10.20-10.40 Szalontai Csaba: Befejezetlen mondataink: F. Lajkó Orsolya – Szalontai Csaba: Régészeti adatok Kiskundorozsma hódoltság utáni újratelepítéséhez
10.40-11.00 Pátkai Ádám Sándor: Interdiszciplináris kutatások lehetőségei Veszprémben
11.00-11.20 Knipl István: Monda és tudomány találkozása, avagy a „császár töltés” nyomában
11.20-11.40 Rosta Szabolcs: A (Péter)monostori akcsék – Egy kora újkori éremlelet lehetséges irodalomtörténeti vonatkozásai

11.40-11.50 Vita

11.50-12.50 Ebéd

 

***
2. szekció: „Hírös város” – Elnök: Id. Dr. Tóth István
12.50-13.10 Horváth Ferenc: Itáliai trecento-jellegű falfestés és gótikus síremlék a szegedi várfeltárásból
13.10-13.30 Törőcsik István: Szeged első ferences kolostorának nyomai a mai belvárosban
13.30-13.50 Kondorosy Szabolcs: Cseréppipák a XVII-XVIII. századi Szegeden
13.50-14.10 Szalontai Csaba: A szegedi „szegek”

14.10-14.30 Vita és szünet

 

***
3. szekció: Épületek nyomában – Elnök: Dr. Rosta Szabolcs
14.30-14.50 Bácsmegi Gábor – Virók András: Palánk vagy kastély? Az eleki jelenségek nyomában
14.50-15.10 Czövek Attila: Pásztorszállás Őcsény határában. Néprajzi adatok régészeti módszerekkel
15.10-15.30 Molnár István: Hódoltság kori gőzfürdő feltárása Törökkoppányban
15.30-15.50 Galambos Csilla – Győrffy-Villám Zsombor – Pátkai Ádám – Törő Balázs: Dörgicsei etno-archeo, avagy a bor régészete

15.50-16.10 Vita és szünet

 

***
4. szekció: Poszterek – Elnök: Dr. Horváth Andrea
16.10-16.15 Kovács Bianka Gina: Régészet és néprajz határán – Rontott írókázott tálak egy tatai ásatásról
16.15-16.20 Litauszki Zoltán: „A Fazékszer pedig a palánkhoz vagyon foglalva, de abban mind csak mesteremberek szorultak s kívül laknak a palánkon a Tisza felől…” A szegedi fazekas céh emlékei
16.20-16.25 Máthé Genovéva: Arab feliratos pecsétgyűrű Csárdaszállásról
16.25-16.30 Miskolczi Melinda: Csizmák a diósgyőri vár árkából
16.30-16.35 Ódor János – Vindus Melinda: Középkori kápolna és 16–18. századi temető Tolnáról

16.35-16.50 Vita és szünet

16.50-17.50 Dr. F. Lajkó Orsolya emléktáblájának avatása, régészeti látványtár megtekintése

19.15 Vacsora – Helyszín: Vármúzeum

 

2. NAP – HELYSZÍN: MÓRA FERENC MÚZEUM

1. szekció: „Veres fazék, paraszt csupor, tokános tál” – Elnök: Dr. Bárkányi Ildikó
9.40-10.00 Kertész Róbert – Ádám Márk: A szolnoki vár kereskedelmi kapcsolatai a régészeti leletek tükrében
10.00-10.20 Kolláth Ágnes: Gömöri típusú kerámia a kora újkori Kelet-Dunántúlon
10.20-10.40 Kovács Bianka Gina: A néprajzi adatok hasznosítása a Vértes-Gerecse környéki késő középkori kerámia kutatásánál

10.40-10.50 Szünet

10.50-11.10 Nagy-Pölös Andrea: Őrségi engóbok-mázak
11.10-11.30 Borsódi Martin – Filyó Dávid – Sipos György: Régészet és néprajz határán: egy ismeretlen edény nyomában

11.30-11.40 Vita

11.40-12.30 Ebédszünet

 

***

2 szekció: Csontból-fémből – Elnök: Dr. Fodor Ferenc
12.30-12.50 Marton Tibor: Csont szigonyok a tőzeglápból – a sárréti leletek újraértékelése
12.50-13.10 K. Németh András – Varga Máté – Vindus Melinda: A barokk vallásosság tárgyi emlékei Kisszékely régi templomának feltárásából
13.10-13.30 Nagy Gábor: „Ez olyan, mint egy zenekar!” Kolompok, csengők és pergők
használata a dél-alföldi juhászcsaládoknál
13.30-13.50 Gál Erika: A csontüllő

13.50-14.10 Vita és szünet

 

***
3. szekció: Viseleti elemek vizsgálata – Elnök: Dr. Vörös Gabriella
14.10-14.30 Horváth Ádám Máté: Női nemre jellemző tárgyak férfisírokban az avar kori Közép-Tisza-vidéken
14.30-14.50 Zay Orsolya: „Egy motring arany vagy ezüst míveléséről” – a kártyás szövés a régészeti, történeti és néprajzi adatok türkében
14.50-15.10 Vidovics Teréz – Löffler Zsuzsanna – Molnár Csilla: Régészet és néprajz egy cipőben, avagy páratlan leletek egy latrinából

15.10-15.20 Vita

15.20-15.30 Dr. Vörös Gabriella: Záróbeszéd

 

*A konferencia megrendezésére az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével kerül sor.

 

JarniCsakEgyuttTudnak_Konferencia_Programok

Meghivo_jarmi_csak_2021