Magyar régészeti magazint szerkesztettek az ausztrál bennszülöttek

Az ausztrál bennszülöttek, az Aboriginek hiedelemvilága írta át a Határtalan

Régészet című magazin szerkesztését. A róluk szóló cikkhez egy Aboriginről

készült fotót is csatoltak a szerkesztők, amit azonban ki kellett hagyni a

folyóirat legfrissebb számából. Ugyanis ha nem bizonyítható, hogy a képen

látható férfi még él, akkor nem használhatják fel a fotóját: a bennszülötteknél a

halottak bárminemű ábrázolása szigorúan tilos.

Az ausztrál bennszülöttek váltak a Határtalan Régészet című újság

„vendégszerkesztőivé”: a legfrissebb számban egy hosszabb írást olvashatunk az

Aboriginek hiedelemvilágáról, vallásáról. A cikkhez a szerkesztők egy bennszülöttet

ábrázoló fotót is csatoltak, melyet azonban a szerző kérésére ki kellett hagyni a

magazinból.

Az Aborigineknél a halottakat ugyanis különleges szabályok vették körül. Ha valaki

elhunyt, akkor több éven keresztül tilos volt kiejteni a nevét: ha egy társalgás során

mégis felmerült a személy, akkor körül kellett írni őt a név kimondása nélkül.

Ugyanez vonatkozott, vonatkozik mind a mai napig a halottak fotóira is: a halottat

ábrázoló fotókat tilos megjelentetni. Így a Határtalan Régészetből végül kimaradt az

Aborigint ábrázoló kép, mert a szerkesztők nem tudták biztosan, hogy az adott

bennszülött él-e még vagy már meghalt.

Az ausztrál bennszülöttek hiedelemvilága több tízezer évre nyúlik vissza: a világon

ma ismert legkorábbi hamvasztásos temetkezés negyvenezer évvel ezelőttről tőlük

származik. Az Aboriginek úgy tartották, hogy miután az égi szellemek

megteremtették a világot, az ősi szellemek csillagokká, növényekké, vízlelő helyekké,

sziklákká változtak, s így mind a mai napig itt vannak közöttünk.

Nagyon szigorú társadalmi rend szerint éltek, szertartásaik kiemelt fontosságúak

voltak. Napjainkban is komolyan veszik a nők és a férfiak különválasztott „területeit”:

ha egy régészeti feltárás során például kifejezetten női vagy férfi lelőhely kerül elő,

akkor csak az adott nemű régészek léphetnek a terepre.

A Határtalan Régészet című magazin legfrissebb számának középpontjában az

istenek, a különböző népek vallása áll. A magazin negyedévente jelenik meg azzal a

céllal, hogy színes, izgalmas formában mutassa be a régészet különböző területeit a

szakemberek és a régészet iránt érdeklődő laikusok számára egyaránt.

 

Határtalan_3Határtalan_4