MUKUCSOM 2020 – Online

Tisztelt Leendő Előadók, Érdeklődők!

A MUKUCSOM 2020 konferenciát a járványügyi intézkedéseknek megfelelően ONLINE fogjuk megrendezni 2020. december 10-11. között. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy akár otthonról is csatlakozhassanak a konferenciához az előadók és a hallgatóság tagjai is. Ha szeretne részt venni az online eseményen, kérjük, e-mailben jelezze részvételi szándékát a következő e-mail címre 2020. december 7-ig: moraferenc.muzeum@gmail.com
A konferencia program- és absztraktkötete elérhető itt: MUKUCSOM2020_Program- és absztraktkötet.
 

Program

 

2020. DECEMBER 10. (CSÜTÖRTÖK)

 

(9.30 – 10.00: Technikai beállás, online próba)

 

10.00

Köszöntő: Medgyesi Konstantin, tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes – Móra Ferenc Múzeum

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

10.05 – 10.20: Sáfrány Tímea: „A régi jó táblabírák.” Fizetéses táblabírók Csongrád vármegyében a 19. század első felében (1806–1848)

10.20 – 10.35: Mezei Milán: „Mint e becses lapok levelezője…” A reformkori politikai hírlapok Csongrád megyei tudósítói

10.35 – 10.50: Deák Ádám: A szabad királyi városok ügye az 1843/44. évi országgyűlésen egy vármegye és egy város szemszögéből

10.50 – 11.05: Krizsán Bálint: Érvek az önkény ellen – Magyar konzervatív röpiratok 1850-1851-ből

11.05 – 11.20: Felletár Zsolt: A szegedi gyáripar differenciált ágazati fejlődése a kiegyezést követő évtizedben

11.20 – 11.45: Hozzászólások, vita

 

(12.15 – 12.30: Technikai beállás, online próba)

 

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

12.30 – 12.45: Tóth István: Szegedi ifjak levelezése a 20. század első másfél évtizedében (Vigéc- kérkedő, hivalkodó-kurafi magatartás megnyilvánulása a levelezésükben)

12.45 – 13.00: Kiss Gábor Ferenc: „Üzenet jött messzi-messzi földről…” – Házasság és szerelem a katonalevelekben

13.00 – 13.15: Janzsó Károly: Adalékok az 1921-ben egyetemi várossá váló Szeged történetéhez a napilapok és a visszaemlékezések tükrében

13.15 – 13.30: Fodor Péter: Adatok a szegedi zsidó cserkészcsapat történetéhez

13.30 – 13.45: Tóth István ifj.: Egy elfeledett szegedi polgár. Adalékok dr. Kószó István életéhez, munkásságához

13.45 – 14.00: Gál László: Magyar Államvasutak kontra Pallavicini uradalom pere 1937-ben

14.00 – 14.30: Hozzászólások, vita

 

(14.45 – 15.00: Technikai beállás, online próba)

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY, IRODALOMTÖRTÉNET

15.00 – 15.15: Forgó Géza: Az ismert-ismeretlen Makai Emil

15.15 – 15.30: Kovács-Krassói Anikó: A válaszok. Kalmár Ilona levelei Móra Ferencnek

15.30 – 15.45: Sólyom Péter: Kultúrpalota épült, épül és épülni fog!

15.45 – 16.00: Medgyesi Konstantin: Fotók, levéltári iratok, lokalitás-köztörténet: az Enyedi-kollekciótól a Grósz-gyűjteményig

16.00 – 16.15: Szolnoki Zoltán: Járványtörténet és oral history – Tapasztalatok és módszertani kérdések

16.15 – 16.45: Hozzászólások, vita

 

 


2020. DECEMBER 11. (PÉNTEK)

 

(9.30 – 10.00: Technikai beállás, online próba)

 

RÉGÉSZET

10.00 – 10.15: Szilágyi Kata: A Chaîne opératoire megközelítés alkalmazása neolitikus kőanyagokon

10.15 – 10.30: Borsódi Martin: A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében található császárkori szarmata településekről származó üvegleletek

10.30 – 10.45: Walter Dorottya: Főzőfazekak és bográcsok, avagy Nagymágocs-Paptanya késő szarmata kori lassúkorongolt, kavicsos-csillámos kerámiaanyagának elemzése

10.45 – 11.00: Varga Sándor: Üzenet a múltból. Újabb kutatások Kiszombor-C lelőhelyen

11.00 – 11.15: Bódy Tamás: A „kettőshenger” tornyok és a szegedi vár. Párhuzamok az Alpoktól északra.

11.15 – 11.45: Hozzászólások, vita

 

(12.15 – 12.30: Technikai beállás, online próba)

 

NÉPRAJZ, NUMIZMATIKA

12.30 – 12.45: Glässerné Nagyillés Anikó: „Isten megmutatta hatalmát…” Evilági és túlvilági magyarázatok a vallásos gyermeknevelés keretében

12.45 – 13.00: Szikszai Zsuzsanna: „Most segíts meg Mária…” – Fülkés Mária szobrok régen és ma a csanádi nagytájon

13.00 – 13.15: Mód László: A temetők a társadalom tükrei (szentesi példák)

13.15 – 13.30: Nagy Gábor: A Dani juhászcsalád nemzedékeiről

13.30 – 13.45: Ujszászi Róbert: Szempontok a CNH 278-as lemezpénz megítéléséhez és datálásához

13.45 – 14.15: Hozzászólások, vita

 

(14.45 – 15.00: Technikai beállás, próba)

 

 

 

 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, KÖZMŰVELŐDÉS, MÚZEUMANDRAGÓGIA

15.00 – 15.15: Ormos Bálint: Újrafényképezett történelem

15.15 – 15.30: Szabó Dénes Kristóf – Pataki Andor: „Szerét ejtették” – Egy intézménytörténeti kiállítás születése

15.30 – 15.45: Szilágyi Kata: Muzeológiai tapasztalatok Norvégiában

15.45 – 16.00: Hegedűs Anita: Újjászületett közművelődés – az egyetemista hallgatók szemével

16.00 – 16.15: Diószegi Ágnes – Pesti Sarolta: Kázmér és Kökény, a szentesi Koszta József Múzeum bábegereinek kalandjai

16.15 – 16.45: Hozzászólások, vita

16.45: Zárszó