MUKUCSOM 2021

Tisztelt Érdeklődők!
Szeretettel várjuk Önöket a Múzeumi Kutatások Csongrád-Csanád Megyében Konferenciára!

Helye, ideje: Móra Ferenc Múzeum (könyvtár), 2021. november 29-30.

 

Az absztrakt- és programkötet letölthető INNEN.

PROGRAM

2021. november 29. (hétfő)

 

 

9.00 A konferenciát megnyitja: Fogas Ottó, igazgató (Móra Ferenc Múzeum)

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Levezető elnök: Tóth István

 

9.10 – 9.30         Tóth István: A Móra Ferenc Múzeum Helyismereti Gyűjteménye színháztörténeti anyagai

9.30 – 9.50         Fári Irén: Vendéglő a Nagyállomásnál

9.50 – 10.10      Kiss Gábor Ferenc: Magyarok csatái – Az első világháború

10.10 – 10.30   Forgó Géza: Szakáts Gábor – Mítosz és valóság

10.30 – 10.50    Szolnoki Zoltán: Shvoy Kálmán és a szegedi ezrednapok

10.50 – 11.10    Janzsó Károly: Adalékok a Szent Imre emlékév eseményeihez Erdélyi László és Kuncz Ödön hagyatéka alapján

 

Hozzászólások, vita
Kávészünet

 

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

 

11.30 – 11.50   Tóth István, ifj.: A szegedi polgárság vizsgálata, 1759-1782

11.50 – 12.10   Sáfrány Tímea: „fertelmes tselekedetével bé motskolta azon útját és munkáját…” Boros Sámuel szentesi főbíró elleni vádak 1837-38-ban

12.10 – 12.30    Deák Ádám: Szeged szabad királyi város képviselete az 1843-44. évi országgyűlésen – Követutasítások és követjelentések a diétáról

12.30 – 12.50    Mezei Milán: „A pecsovics párt győzött […] a liberális párt pedig megbukott”.  „Konzervatív offenzíva” Csongrádban az adminisztrátori rendszer idején (1845-1848)

12.50 – 13.10    Felletár Zsolt: A Pick szalámigyár története II. Az alapító távozásától az első világháború kirobbanásáig

13.10 – 13.30    Bernátsky Ferenc: Egy hagyaték – több fényképész, avagy a Plohn-üvegnegatívok titkai

13.30 – 13.50    Vincze Gábor: Egy hódmezővásárhelyi körorvos elleni koncepciós per

 

Hozzászólások, vita
Szünet

 

 

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Levezető elnök: Tóth István

 

14.30 – 14.50   Krizsán Bálint: A magyar konzervatívok és a kormányzat viszonya 1850-ben

14.50 – 15.10   Sipos József: Gróf Tisza István gróf Andrássy Gyula külügyminiszterről (1918. október 28.)

15.10 – 15.30   Sólyom Péter: Liebmann Béla, a 20. század tanúja

15.30 – 15.50    Medgyesi Konstantin: Egy készülő kötet a kommunista diktatúra Csongrád megyei hétköznapjairól

 

NUMIZMATIKA

15.50 – 16.10    Ujszászi Róbert: Egy ritka, provizorikus megszállási pénzről

 

 

RÉGÉSZET

16.10 – 16.30    Bódy Tamás: A “kettőshenger tornyok” és a szegedi vár. Itáliai párhuzamok

16.30 – 16.50    Törőcsik István: A vártól a castrumig, a castrumtól a várig. A szegedi erődítések rekonstrukciós kísérlete

 

Hozzászólások, vita

 

 

 

 

 

2021. november 30. (kedd)

 

NÉPRAJZ

Levezető elnök: Fodor Ferenc

 

09.00 – 09.20   Gál László: Fejezetek a Pallavicini uradalom gazdaságtörténetéből

09.20 – 09.40   Terendi Viktória: Divatos vásárhelyiek, avagy Hódmezővásárhely öltözködéskultúrájának jellemzői 1930 és 1945 között

09.40 – 10.00   Vincze Klára: 100 éve született dr. Katona Imre néprajzkutató

10.00 – 10.20    Gyöngyössy Orsolya: „Reklám sem kellett, hisz mindenki ismert!” Bakainé „Fényképész” Terike élettörténete

10.20 – 10.40   Mód László: Második otthonok a Tisza partján

10.40 – 11.00   Kertész Péter – Pataki Andor: Kincsek a tanyavilágból – Egy bognárműhely felgyűjtése

Hozzászólások, vita

Kávészünet

 

 

NÉPRAJZ

11.30 – 11.50   Rostás Mónika: Kékfestődúcok a Móra Ferenc Múzeum néprajzi gyűjteményéből

11.50 – 12.10   Szikszai Zsuzsanna: Adalék Makó város teherhordó eszközeinek változásához a 20. század végén – egy új kiállítás apropóján

12.10 – 12.30   Nagy Gábor: A József Attila Múzeum pásztorgyűjteményének 2021. évi gyarapodása

 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

12.30 – 12.50   Nátyi Róbert: Bánszky Sándor Rue de Vaugirad 95. alatti műterme. Egy magyar avantgárd-kolónia élete Párizsban (1913-1914).

 

 

IRODALOMTÖRTÉNET

12.50 – 13.10    Bíró-Balogh Tamás: Rozsnyay Kálmán és Szeged

13.10 – 13.30    Kovács-Krassói Anikó: „Majd, ha érettségi tétel leszek.” Móra Ferenc középiskolásoknak?

 

Hozzászólások, vita
Szünet

 

 

MÚZEUMANDRAGÓGIA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK

Levezető elnök: Medgyesi Konstantin

 

14.20 – 14.40    Hegedűs Anita: Szegedi hallgatók a múzeumban – Egy kvantitatív kutatás első eredményei

14.40 – 15.00    Szabó Dénes Kristóf: Arany, ezüst, vas – egy hun régészeti kiállítás és létrehozása

 

 

RESTAURÁLÁS

15.00 – 15.20    Tiszai Rebeka: Mi járatban a műhelyben? A restaurálás folyamán megismert tárgyak, 2021

 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY

15.20 – 15.40    Almási Éva: Összefüggés a madarak életmódja és tollaik szerkezeti felépítése között

 

Hozzászólások, vita

 

 

 

ZÁRSZÓ

Medgyesi Konstantin, tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes (Móra Ferenc Múzeum)