Roskovics Ignác: Szeged szebb lesz mint volt…

Szabó Tamás et al. (2011): Újjászületett mesterművek. Válogatás Szabó Tamás

restaurátorművész 30 éves munkásságából. Katalógus 1980-2010. Szeged: Móra Ferenc Múzeum,
142-143. p.

Roskovics Ignác Szeged szebb lesz mint volt…, 1895 – in Az ÚJJÁSZÜLETETT REMEKMŰVEK