Tájékoztatás a Szentes 120. régészeti lelőhelyen végzett megelőző régészeti feltárásról

Tájékoztatás a Szentes 120. régészeti lelőhelyen végzett megelőző régészeti feltárásról

2008. 07. 31 – 2008. 08. 07. között “villám” megelőző régészeti feltárás folyt Szentesen a TESCO áruház mellett. Az ásatást a szentesi Koszta József Múzeum végezte Béres Mária PhD régész-igazgató vezetésével. A gépi (HÓDTRANSZ Kft, Hódi János) és kézi földmunkát (Fehér & Fehér Kft, Molnár Péter és Antal Tibor) a beruházó (Szentesfa Kft), a szakmai kiegészítő munkát a szegedi egyetem régészhallgatói (Kemsei Dóra, Nagy Judit, Simon Irén, Szabó Krisztina, Báló Zoltán, Haraszti László, Litauszki Zoltán és Szabó Dénes) adták.
A gyenge intenzitású lelőhelyen 1112 m2 került feltárásra, 30 beásás lett megvizsgálva, ezekből 20 db bizonyult régészeti korúnak, a többi a 18-20. századra tehető. A kijelölt felületen egy régészeti korszak nyomát találtuk meg, 20 objektum (vermek, árkok, oszlophelyek) bizonyult szarmata kori (római kor, Kr. u. 0 – 454) település maradványának. A feladatokat nagyban növelte, hogy az altalaj és a betöltés is rendkívül kemény volt, valamint az a tény, hogy a szarmata kori települési réteg mára csaknem teljesen lepusztult. A bontásokat a nagy hőségben, a gyorsan száradó felületen geológiai és kőműves kalapáccsal kényszerültünk elvégezni.
A beruházási területen végzett feltáró munkánkat összességében megkönnyítette a beruházó és egyben a megrendelő Szentesfa Kft korrekt és segítőkész hozzáállása.

                                                                                                                   

Béres Mária PhD

Szentesfa 11. szelvény összefoglaló kép É-ról
Szentesfa 11. szelvény összefoglaló kép É-ról

Szentesfai ásatás munkában a gép
Szentesfai ásatás munkában a gép

Szentesfai ásatás Szabó Krisztina Simon Irén és Báló Zoltán munkában
Szentesfai ásatás Szabó Krisztina Simon Irén és Báló Zoltán munkában

Szentesfa 11. szelvén y objektumai és az 1. átvágás
Szentesfa 11. szelvén y objektumai és az 1. átvágás

Szentesfa ásatás munkában a régész és a régészhallgatók
Szentesfa ásatás munkában a régész és a régészhallgatók

Szentesfa munkában a régészhallgatók Litauszki Zoltán és Szabó Dénes
Szentesfa munkában a régészhallgatók Litauszki Zoltán és Szabó Dénes

Szentesfa 131. obj. kibontva
Szentesfa 131. obj. kibontva

Szentesfa Litauszki Zoltán dokumentál
Szentesfa Litauszki Zoltán dokumentál

Szentesfa 191. obj. állattemetkezés bontás közben
Szentesfa 191. obj. állattemetkezés bontás közben

Szentesfa Haraszti László régészhallgató fotózásra készü
Szentesfa Haraszti László régészhallgató fotózásra készül

Szentesfai ásatás - olykor takarítani is kell1
Szentesfai ásatás – olykor takarítani is kell…