Tóth István

Tudományos munkatársak

 

Tóth István

történész-muzeológus

(Nagybánhegyes, Békés m., 1957. ápr. 28.-)
Sz: János agronómus, Zahorán Mária növényápoló, F: Facskó Zsuzsanna ált. isk.
tanár.
Középiskola: 1970/75: Békécsabán a Szlovák Gimn. éretts., 1976/80:
Egyetem: Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főisk. tört.-szlovák szakán szerzett okl., 1982/85: JATE BTK kieg. tagozatán tört. szakot végzett,.  Dr. univ fokozat megszerzése 1992. JATE Szeged
Beosztása:
1982- Szegeden a Móra Ferenc Múz. történész-muzeológusa., 2007- a történettud. Oszt vez., tudományos titkár

Testületi tagság: A M. Tört. Társ. tagja, 1988- a Hajnal István Kör Társadalomtört. Egyes. alapító tagja, 1990- a Szegedi Szlovák Egyes. titkára, 1992- a Magyarországi Szlovákok Szöv. Aleln

Kiállításai: Csongrád m. 38 éve (1982, Szegedi Képtár), Csongrád m. társadalma (1986, Szeged, Fekete Ház, társrendező), “Kik érted haltak szent világszabadság.” (Aradi relikviák, 1992, Szeged, Móra Ferenc Múz.) – Kut. ter.: Szeged város életmód és infrastruktúra változásai; Szlovákok 19. és 20. sz. tört., főként Békés és Csanád vm.-ék (gazdaság-, művelődéstört.- és társadalomtört.), Szeged fotótörténete a 20. század első felében. – Tud. közlem. (78).

Fontosabb publikációk