Alapítvány

MÚZEUMI TUDOMÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk 2012.  2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági jelentése elérhető az alábbiakban:

2020. évi beszámoló letöltése

2019. évi beszámoló letöltése

2018. évi beszámoló letöltése

2017. évi beszámoló letöltése

2016. évi beszámoló – letöltése

2015. évi beszámoló letöltése

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ LETÖLTÉSE

2013. évi beszámoló letöltése 2012. évi beszámoló letöltése

A Múzeumi Tudományért Alapítványt 1991-ben a Móra Ferenc Múzeum képviseletében dr. Trogmayer Ottó megyei múzeumigazgató hozta létre. Az alapítvány elsősorban a Móra Ferenc Múzeum kutatási profiljába tartozó tudományos kutatásokat és azok eredményeinek közzétételét támogatja. Az alapítvány további célja a múzeumban folytatott kulturális, műemlékvédelmi és természetvédelmi tevékenységek támogatása. Tevékenységét – az Alapító okiratban foglaltak szerint – öttagú kuratórium irányítja.

A közhasznú alapítvány önálló jogi személy, székhelye Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 474.
Telefon: 62/549-040

A kuratórium tagjai:
Dr. Bárkányi Ildikó etnográfus (Móra Ferenc Múzeum, osztályvezető) elnök
Dr. Horváth Andrea régész (Móra Ferenc Múzeum, osztályvezető)
Dr. Horváth Ferenc régész (Szeged)
Dr. Marjanucz László történész (SZTE Új- és Legújabb kori Magyar Történeti Tanszék, tanszékvezető)
Dr. Tóth István történész (Móra Ferenc Múzeum, osztályvezető)

Az alapítvány számlavezető pénzintézetének neve és címe: CIB Bank Zrt., CIB Bank Szeged, Széchenyi tér 2.

Számlaszáma:   11100403-19083852-10000001

Adószám: 19083852-1-06

Az alapítvány céljainak elérése érdekében lehetőségei szerint segíti és támogatja
- a kutatások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését,
- kiadványok előállítását,
- a szerzők honorálását,
- a múzeumban végzett kulturális, műemlékvédelmi és természetvédelmi tevékenységet.

Az alapítvány magánalapítvány.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az Alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az alapítvány vagyonát képezik a bel- és külföldi, jogi és magánszemélyek által nyújtott felajánlások, adományok, továbbá egyéb források, amelyek származhatnak költségvetési szervektől, intézményektől, más alapítványoktól céltámogatásként, illetve eredménye pályázatokból.

Az alapítványi vagyon és kamatai alapítványi célokra és a célok saját hatáskörben történő megvalósítása érdekében rendszeresen felhasználhatók az alapító és a támogatók rendelkezései, illetve az Alapító okiratban részletezettek szerint.

Az alapítvány támogatást csak pályázat vagy írásbeli kérelem alapján nyújt.

Az alapítvány preferenciáiról, vagyonáról, éves költségvetéséről és a támogatások odaítéléséről a kuratórium dönt.

A kuratórium az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint saját hatáskörében hozott döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

Alapító okirat