MÚZEUMI TUDOMÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk 2012.  2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági jelentése elérhető az alábbiakban:

2012 évi beszámoló letöltése

2013 évi beszámoló letöltése.

2014 évi beszámoló letöltése

2015 évi beszámoló letöltése

2016 évi beszámoló letöltése

2017 évi beszámoló letöltése

2018 évi beszámoló letöltése

2019 évi beszámoló letöltése

2020 évi beszámoló letöltése

2021 évi beszámoló letöltése

A Múzeumi Tudományért Alapítványt 1991-ben a Móra Ferenc Múzeum képviseletében dr. Trogmayer Ottó megyei múzeumigazgató hozta létre. Az alapítvány elsősorban a Móra Ferenc Múzeum kutatási profiljába tartozó tudományos kutatásokat és azok eredményeinek közzétételét támogatja. Az alapítvány további célja a múzeumban folytatott kulturális, műemlékvédelmi és természetvédelmi tevékenységek támogatása. Tevékenységét – az Alapító okiratban foglaltak szerint – öttagú kuratórium irányítja.

A közhasznú alapítvány önálló jogi személy, székhelye Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 474.
Telefon: 62/549-040

A kuratórium tagjai:
Dr. Bárkányi Ildikó etnográfus (Móra Ferenc Múzeum, osztályvezető) elnök
Dr. Horváth Andrea régész (Móra Ferenc Múzeum, osztályvezető)
Dr. Horváth Ferenc régész (Szeged)
Dr. Marjanucz László történész (SZTE Új- és Legújabb kori Magyar Történeti Tanszék, tanszékvezető)
Dr. Tóth István történész (Móra Ferenc Múzeum, osztályvezető)

Az alapítvány számlavezető pénzintézetének neve és címe: CIB Bank Zrt., CIB Bank Szeged, Széchenyi tér 2.

Számlaszáma:   11100403-19083852-10000001

Adószám: 19083852-1-06

Az alapítvány céljainak elérése érdekében lehetőségei szerint segíti és támogatja
– a kutatások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését,
– kiadványok előállítását,
– a szerzők honorálását,
– a múzeumban végzett kulturális, műemlékvédelmi és természetvédelmi tevékenységet.

Az alapítvány magánalapítvány.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az Alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az alapítvány vagyonát képezik a bel- és külföldi, jogi és magánszemélyek által nyújtott felajánlások, adományok, továbbá egyéb források, amelyek származhatnak költségvetési szervektől, intézményektől, más alapítványoktól céltámogatásként, illetve eredménye pályázatokból.

Az alapítványi vagyon és kamatai alapítványi célokra és a célok saját hatáskörben történő megvalósítása érdekében rendszeresen felhasználhatók az alapító és a támogatók rendelkezései, illetve az Alapító okiratban részletezettek szerint.

Az alapítvány támogatást csak pályázat vagy írásbeli kérelem alapján nyújt.

Az alapítvány preferenciáiról, vagyonáról, éves költségvetéséről és a támogatások odaítéléséről a kuratórium dönt.

A kuratórium az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint saját hatáskörében hozott döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

Alapító okirat