Múzeumunk festményei Káplnásnyéken

Korok-Színek-Hangulatok címmel nyílt kiállítás a kápolnásnyéki Halász-kastélyban múzeumunk festményeiből. 

 

A Halász-kastélyban 25 magyar festőművész 41 alkotását tekinthetik meg a látogatók, melyek szinte összes darabja a Móra Ferenc Múzeumból érkezett Kápolnásnyékre. A névsor impozáns: Ligeti Antaltól Munkácsy Mihályon át Tóth Menyhértig sokféle irányzatot, törekvést, egyéni utat láthatunk egymás mellett.

 

A tárlaton a hagyományos festészeti műfajok közül életképpel és tájképpel egyaránt találkozunk. Kiemelt értéket képviselnek a 19. század utolsó harmadában készült historizáló (Benczúr Gyula) és realista életképek (Munkácsy Mihály). Amikor a társadalmi átalakulásokkal párhuzamosan már leáldozóban volt a historizáló képek divatja, a magyar történelem tragikus hőseit fokozatosan felváltották a hétköznapi élet teatralitását nélkülöző jelentei: a paraszti és a polgári miliőt bemutató zsánerképek. Kiváló példái ennek Fényes Adolf és Szőri József alkotásai.

 

A kiállítás néhány kép erejéig azt is felvillantja, miként változott meg a 19. századtól kezdődően a tájszemlélet: a romantikus tájak helyett a valóság objektív visszatükrözésére, természethűségre törekvő naturalista alkotások születtek, majd a múlékony benyomások érzékeltetését célul kitűző impresszionizmus, és ezen is túllépve a közvetlen természeti látványtól elszakadó, immár autonóm műalkotást létrehozó, 20. század eleji, expresszív irányzatok. Mindezen változások elindításában nagy szerepet játszottak a 19. század második felében Európa-szerte alakuló művésztelepek, amelyek a plein air, azaz a szabadban való festés eszményét hirdették – a műtermi alkotás gyakorlatával szemben. Az 1896-ban alapított és évtizedekig működő nagybányai művészkolónia a korszak legkiválóbb festőit (többek között Csók Istvánt, Hollósy Simont és Iványi Grünwald Bélát) gyűjtötte egybe, és vált a magyar művészet történetének egyik központjává.

 

Különös színfoltjai a kiállításnak az egyéni utakat bejáró művészek, Mednyánszky László és Tóth Menyhért munkái. Minthogy a válogatás a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből érkezett, ugyancsak fontosak a szegedi kötődésű művészek (Kukovetz Nana, Nyilasy Sámdor, Szöri József) bemutatkozásai.

 

A kiállítás 2021. október 3-ig látható Kápolnásnyéken, a Halász-kastélyban.

 

772A3054

772A3043

772A3040

772A3036

772A3027

772A3009

772A2984

772A2957

772A2947

772A2939

772A2924

772A2921

772A2913

772A2904

772A2903

772A2889

772A2886

772A2883

772A2881

 

Festmény Kápolnásnyékről