Régészeti Látványtár kialakítása

A Móra Ferenc Múzeum régészeti látványtár kialakítását tűzte ki célul. A látogatók elől jelenleg elzárt régészeti gyűjtemény látványtárrá alakításának kiemelt célja, hogy a gyűjtemény eddig rejtve őrzött darabjai a közönség számára elérhetővé válhassanak. Meghatározó törekvésünk ezen új kiállítóegységgel az oktató célú fejlesztés is az itt tartható iskolabarát, élmény-szerű múzeumpedagógiai foglalkozások révén, a képesség- és kompetenciafejlesztés elősegítése, a non formális és informális oktatáshoz való kapcsolódás.

A látványtár kialakítása lehetőséget teremt a megközelítően nyolcszázezer darabot számláló régészeti gyűjtemény impozáns darabjainak, reprezentatív tárgyainak egy helyszínen történő raktározására, bemutatására. A hatalmas és sokszínű gyűjtemény teljességében egy tematikailag kevésbé korlátozott, viszont igen nagyszámú tárgyat felvonultatni képes látványtári elrendezésben mutatható be. A közel 150 m2-nyi területen, több mint háromezer tárgy kerül kiállításra a különböző anyagú és típusú kézműves termékektől, az ékszereken és viseleti kiegészítőkön át, a kultikus, liturgikus tárgyakig. A tárgyak válogatásánál legfőbb szempont az adott anyagcsoportra (pl. kerámia, fém, üveg) vonatkozó műtárgyvédelmi előírások betartása mellett, a tárgyak állapota és állaga, illetve az oktató célú funkció kiszolgálása.

2015. áprilisában Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata — mint a Móra Ferenc Múzeum fenntartója — pályázatot nyújtott be a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) témakörben kiírt múzeumok szakmai támogatása pályázati alcéljára. A pályázat tárgya a múzeum Régészeti látványtárának kialakítása volt, az igényelt támogatás pedig nettó 40.000.000,- Ft.

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2015. július hó 8-án kelt támogatási döntése alapján 13.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a fenntartásában álló Móra Ferenc Múzeum Régészeti látványtárának kialakítására, melynek forrása a 2014. évi C törvény 3. melléklet II. 7. c) pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat.

A látványtár látványtervei:

 

Látványraktár0000

Látványraktár0001

Látványraktár0002

Látványraktár0003

Látványraktár0004

Látványraktár0005

Látványraktár0006

Látványraktár0007

Látványraktár0008

Látványraktár0009

Látványterv