Újabb lépéshez ért a Régészeti Látványtár kialakítása

Kiállító vitrinek beszerzése – a Kbt. 113. §. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás

Eljárást megindító felhívás közvetlen megküldése: 2017. március 29.
Helyszíni bejárás: 2017. április 3. 10 óra
Ajánlattételi határidő: 2017. április 11. 13 óra
Ajánlatok bontása: 2017. április 11. 13 óra
A támogatásból megvalósuló beszerzés bemutatása

A Móra Ferenc Múzeum Régészeti látványtárának kialakítása fontos szakmai feladata az intézménynek. A korábbi években megvalósított nagyszabású fejlesztések eredményeként múzeumi szinten megvalósultak mindazok az átalakítások, látogatóbarát fejlesztések, melyek előfeltételei egy korszerű látványtár európai színvonalú működtetésének.
A látogatók elől jelenleg elzárt régészeti gyűjtemény látványtárrá alakításának kiemelt célja, hogy a gyűjtemény eddig rejtve őrzött darabjai a közönség számára elérhetővé válhassanak. A látványtár kialakítása lehetőséget teremt a megközelítően nyolcszázezer darabot számláló régészeti gyűjtemény impozáns darabjainak, reprezentatív tárgyainak egy helyszínen történő raktározására, bemutatására.
A látványtár kialakítási munkák megvalósítása ütemezetten történik. Az I. ütem megvalósítására a 2015. július 8-án kelt támogatási döntés alapján elnyert vissza nem térítendő támogatás nyújtott fedezetet.
2016-ban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata — mint a Móra Ferenc Múzeum fenntartója — újabb pályázatot nyújtott be a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) témakörben kiírt múzeumok szakmai támogatása pályázati alcéljára. A pályázat tárgya a régészeti látványtár kialakításának folytatása (II. ütem), a hiányzó látványtári vitrinek beszerzése. Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének 2016. június 21-én kelt támogatási döntése alapján a pályázat újabb vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyhez a fenntartó további önkormányzati önrészt is biztosít. Ezen források nyújtanak fedezetet a tárgyi beszerzés megvalósítására.
Az Ajánlatkérő célja egy egységes látványtár kialakítása, így a tárgyi eljárással olyan látványtári vitrinek beszerzését kívánja megvalósítani, melyek a már meglévő (I. ütemben beszerzett) múzeumi vitrinekkel kivitelben, megjelenésében, minőségben egyaránt azonosak.

19._Összefoglaló_tájékoztatás_145ad regeszeti_raktar_tervezett-vitrinekkel